elenfrdeites

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

EUROPE DIRECT INFORMATION CENTRE

Οδός: Λεωνίδου 11, Λαμία

Τηλ: 22310 67400

URL: http://europedirectlamias.eu/ , email: ipelamia@otenet.gr

Facebook: https://www.facebook.com/edic.lamias/ Twitter: https://twitter.com/EuropeDirectLam

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2018

 

Κρατική ενίσχυση: η Επιτροπή εγκρίνει τον ελληνικό μηχανισμό δημοπρασιών για ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

4 Ιανουαρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ελληνικός μηχανισμός δημοπρασιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Ο μηχανισμός θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, ενώ διαφυλάσσει ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό.

Η Επίτροπος Margrethe Vestager, αρμόδια σε θέματα πολιτικής ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Η Ελλάδα θα μειώσει το κόστος της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ανταγωνιστικές δημοπρασίες για τη στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. Το γεγονός αυτό είναι πολύ θετικό και ο μηχανισμός θα διευκολύνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα για το 2020.»

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5461_el.pdf

 

 

Πληροφορική υψηλών επιδόσεων και πρωτοβουλία EuroHPC

11 Ιανουαρίου 2018

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι η πληροφορική υψηλών επιδόσεων και τα υπολογιστικά συστήματα σε κλίμακα exa;

Η πληροφορική υψηλών επιδόσεων (HPC) είναι ένας κλάδος της πληροφορικής που ασχολείται με επιστημονικές και τεχνικές εργασίες τόσο υπολογιστικά απαιτητικές ώστε οι υπολογισμοί δεν μπορούν να εκτελεστούν με υπολογιστές γενικής χρήσης. Οι μηχανές που χρησιμοποιούνται στην πληροφορική υψηλών επιδόσεων αναφέρονται συχνά ως υπερυπολογιστές.

Το επόμενο στάδιο υπερυπολογιστών είναι τα υπολογιστικά συστήματα με επιδόσεις σε κλίμακα exa (δηλ. τουλάχιστον 1018 ή 1 δισεκατομμύριο υπολογισμοί ανά δευτερόλεπτο), που αναμένεται να επιτευχθούν γύρω στο 2021-2022.

Τι είδους επιστημονικές, βιομηχανικές και κοινωνικές προκλήσεις μπορεί να αντιμετωπίσει η πληροφορική υψηλών επιδόσεων;

Δεδομένου του διεπιστημονικού χαρακτήρα της και της ικανότητάς της να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο δεδομένων και να κάνει πολύπλοκους υπολογισμούς, η πληροφορική υψηλών επιδόσεων είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση ευρέος φάσματος επιστημονικών, βιομηχανικών και κοινωνικών προκλήσεων:

1. Επιστήμη της Γης και κλίμα:

2. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια:

3. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία:

4. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, θαλάσσια έρευνα και βιοοικονομία:

5. Ασφάλεια και άμυνα στον κυβερνοχώρο:

6. Έξυπνη, «πράσινη» και ολοκληρωμένη πολεοδομία:

7. Κοσμολογία και αστροφυσική

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3_el.pdf

 

 

Η Επιτροπή προτείνει την επένδυση 1 δισ. EUR σε ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης

11 Ιανουαρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να επενδύσει από κοινού με τα κράτη μέλη στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής υποδομής υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης.

Οι υπερυπολογιστές είναι απαραίτητοι για να επεξεργάζονται ολοένα και μεγαλύτερο όγκο δεδομένων και για να αποφέρουν οφέλη για την κοινωνία σε ποικίλους τομείς, από την υγειονομική περίθαλψη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την ασφάλεια των αυτοκινήτων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Το σημερινό βήμα έχει καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα και την ανεξαρτησία της ΕΕ στην οικονομία των δεδομένων. Σήμερα, η ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα και βιομηχανία επεξεργάζονται όλο και συχνότερα τα δεδομένα τους εκτός της ΕΕ, επειδή ο χρόνος υπολογισμού που διατίθεται στην ΕΕ δεν καλύπτει τις ανάγκες τους. Αυτή η έλλειψη ανεξαρτησίας συνιστά απειλή για την ιδιωτικότητα, την προστασία των δεδομένων, το εμπορικό απόρρητο και την κυριότητα των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά ευαίσθητες εφαρμογές.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-64_el.pdf

 

 

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης πρώτη συνεδρίαση της πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας υψηλού επιπέδου της Επιτροπής

11 Ιανουαρίου 2018

Η πολυσυμμετοχική πλατφόρμα υψηλού επιπέδου της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στην ΕΕ πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας αυτής αποτυπώνει μια νέα προσέγγιση που φέρνει σε επαφή τους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Επιτροπής. Εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών συναντήθηκαν με σκοπό την παροχή υποστήριξης και συμβουλών στην Επιτροπή για την επίτευξη των ΣΒΑ σε ενωσιακό επίπεδο. Διεθνείς οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESDN) συμμετείχαν στη συνεδρίαση ως παρατηρητές.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-82_el.pdf

 

 

Προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων: η Επιτροπή αυξάνει τη χρηματοδότηση

12 Ιανουαρίου 2018

Η Επιτροπή θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 169 εκατ. EUR για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο, 27 εκατ. EUR περισσότερα από το 2017.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε σήμερα τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για προγράμματα προώθησης των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο και στην ΕΕ. Συνολικά διατίθενται 169 εκατ. EUR για τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων, έναντι 142 εκατ. EUR το 2017. Τα προγράμματα μπορεί να καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, από γενικές εκστρατείες για την υγιεινή διατροφή έως συγκεκριμένους τομείς της αγοράς.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-101_el.pdf

 

 

Υπηρεσίες πληρωμών: οι καταναλωτές θα ωφεληθούν από φθηνότερες, ασφαλέστερες και περισσότερο καινοτόμες ηλεκτρονικές πληρωμές

12 Ιανουαρίου 2018

Με τους νέους κανόνες που θα καταστήσουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές φθηνότερες, ευκολότερες και ασφαλέστερες, οι Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να αποκομίσουν όλα τα οφέλη από την πραγματοποίηση πληρωμών διαδικτυακά για αγαθά και υπηρεσίες.

Σκοπός της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών («PSD2»), η οποία θα αρχίσει να ισχύει στις 13 Ιανουαρίου 2018, είναι να εκσυγχρονιστούν οι υπηρεσίες πληρωμών στην Ευρώπη προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων, ώστε να συμβαδίζουν με αυτήν την ταχέως εξελισσόμενη αγορά.

Ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η νομοθεσία αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ψηφιακή ενιαία αγορά στην ΕΕ. Θα προωθήσει την ανάπτυξη καινοτόμων πληρωμών μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου, οι οποίες θα ωφελήσουν την οικονομία και την ανάπτυξη. Με την εφαρμογή της PSD2, απαγορεύουμε τις πρόσθετες χρεώσεις για πληρωμές με καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές της ΕΕ μπορούν να εξοικονομούν περισσότερα από 550 εκατ. ευρώ ετησίως. Οι καταναλωτές θα προστατεύονται επίσης περισσότερο κατά την πραγματοποίηση πληρωμών.»

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-141_el.pdf

 

 

Πλαστικά απορρίμματα: μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία του πλανήτη και των πολιτών μας και για την ενίσχυση των βιομηχανιών μας

16 Ιανουαρίου 2018

Η πρώτη πανευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά, που εγκρίθηκε σήμερα, αποτελεί μέρος της μετάβασης προς μια πιο κυκλική οικονομία.

Με τη στρατηγική αυτή θα προστατευτεί το περιβάλλον από τη ρύπανση από πλαστικά υλικά και παράλληλα θα ενισχυθεί η ανάπτυξη και η καινοτομία, ώστε αυτή η πρόκληση να μετατραπεί σε θετική ατζέντα για το μέλλον της Ευρώπης. Η ριζική αλλαγή στον τρόπο σχεδίασης, παραγωγής, χρήσης και ανακύκλωσης των προϊόντων στην ΕΕ έχει ισχυρή επιχειρηματική βάση: αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στη μετάβαση αυτή, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες επενδυτικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα νέα σχέδια, το 2030 θα διατίθενται πλέον μόνο ανακυκλώσιμες πλαστικές συσκευασίες στην αγορά της ΕΕ, η κατανάλωση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης θα μειωθεί και η σκόπιμη χρήση μικροπλαστικών θα περιοριστεί.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_el.pdf

 

 

Πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση

17 Ιανουαρίου 2018

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης

Ποιος είναι ο βασικός στόχος αυτής της σύστασης;

Στόχος της προτεινόμενης σύστασης είναι να βελτιωθεί η ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (π.χ. γραμματισμός, ξένες γλώσσες ή δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, καθώς και ψηφιακές δεξιότητες) για άτομα όλων των ηλικιών σε όλη τη διάρκεια της ζωής και να δοθεί καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με το πώς μπορούν να επιτύχουν τον στόχο αυτό. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό προκειμένου να είναι τα άτομα καλύτερα προετοιμασμένα για τις αλλαγές που συντελούνται στις αγορές εργασίας και για την ενεργό συμμετοχή τους ως πολιτών σε όλο και περισσότερο ποικιλόμορφες, κινητικές, ψηφιακές και παγκόσμιες κοινωνίες. Για τον σκοπό αυτό, η σύσταση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη επιχειρηματικών συμπεριφορών και πνεύματος καινοτομίας.

Η πρόταση αποτελεί επίσης μέρος της απάντησης που δίνεται για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλη την Ευρώπη με στόχο την καλύτερη διαχείριση των διαφόρων προκλήσεων που επισημάνθηκαν στην τελευταία κατάταξη της PISA , η οποία επέστησε την προσοχή στη μη ικανοποιητικές μέσες επιδόσεις της ΕΕ όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-103_el.pdf

 

 

Νέα μέτρα για την προώθηση βασικών ικανοτήτων και ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης

17 Ιανουαρίου 2018

Σε συνέχεια της συνόδου του Γκέτεμποργκ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα νέες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων και των ψηφιακών δεξιοτήτων των ευρωπαίων πολιτών, για την προώθηση των κοινών αξιών και της ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι νέες προτάσεις υποβάλλονται μόλις δύο μήνες αφότου οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν τα θέματα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισμού, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο του 2017. Σκοπός των προτάσεων είναι να μειώσουν τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα, έτσι ώστε να οικοδομηθεί μια πιο ενωμένη, ισχυρή και δημοκρατική Ευρώπη.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_el.pdf

 

 

ΦΠΑ: μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ, λιγότερη γραφειοκρατία για τις μικρές επιχειρήσεις

18 Ιανουαρίου 2018

Επικαιροποιήθηκε για να ληφθεί υπόψη η επίσημη μετάφραση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή*

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες για να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και να δημιουργηθεί ευνοϊκότερο φορολογικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των ΜΜΕ.

Οι σημερινές προτάσεις αποτελούν τα τελικά στάδια της αναμόρφωσης των κανόνων ΦΠΑ από την Επιτροπή, με τη δημιουργία ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ για να μειωθούν δραστικά τα 50 δισ. ευρώ που χάνονται ετησίως εξαιτίας της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στην ΕΕ και, παράλληλα, με τη στήριξη των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση των δημόσιων εσόδων.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-185_el.pdf

 

 

Τραπεζική Ένωση: πρώτη έκθεση προόδου για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο πλαίσιο των μέτρων μείωσης των κινδύνων

18 Ιανουαρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο που σημειώθηκε στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην ΕΕ στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για τη μείωση των κινδύνων που εξακολουθούν να απειλούν τμήματα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα.

Στην πρώτη της έκθεση προόδου, μετά την έγκριση από τους υπουργούς Οικονομικών ενός σχεδίου δράσης για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), η Επιτροπή επισημαίνει την περαιτέρω βελτίωση των ποσοστών των ΜΕΔ και παρουσιάζει τα μελλοντικά μέτρα για την ακόμη μεγαλύτερη μείωση των συσσωρευμένων ΜΕΔ.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-266_el.pdf

 

 

Καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο — Η πρωτοβουλία της Επιτροπής επιτυγχάνει συνεχή βελτίωση και προσχωρούν σ' αυτήν περισσότερες πλατφόρμες

19 Ιανουαρίου 2018

Η τρίτη αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, που διενεργήθηκε από ΜΚΟ και δημόσιους φορείς και η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, δείχνει ότι οι επιχειρήσεις ΤΠ αφαίρεσαν κατά μέσο όρο το 70 % της παράνομης ρητορικής μίσους που τους κοινοποιήθηκε.

Από τον Μάιο του 2016 το Facebook, το Twitter, το YouTube και η Microsoft έχουν δεσμευτεί να καταπολεμούν τη διάδοση τέτοιου περιεχομένου στην Ευρώπη μέσω του κώδικα δεοντολογίας. Ο τρίτος γύρος παρακολούθησης δείχνει ότι οι επιχειρήσεις τηρούν πλέον ολοένα και περισσότερο τη δέσμευσή τους για αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους της παράνομης ρητορικής μίσους εντός 24 ωρών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες προκλήσεις, ιδίως η έλλειψη συστηματικής ανατροφοδότησης προς τους χρήστες.

Το Instagram και το Google+ ανακοίνωσαν σήμερα ότι υιοθετούν τον κώδικα δεοντολογίας, διευρύνοντας έτσι περισσότερο τον αριθμό των φορέων που καλύπτονται από αυτόν.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-261_el.pdf

 

 

Έκθεση: Τα εμπορικά συστήματα της ΕΕ προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα

19 Ιανουαρίου 2018

Η έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δείχνει τον θετικό αντίκτυπο των ενωσιακών συστημάτων δασμολογικών εκπτώσεων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Το εμπόριο αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και συμβάλλει στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των εργασιακών δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Από το 2014, όταν άρχισε να ισχύει η αναθεωρημένη πρωτοβουλία της ΕΕ που είναι γνωστή ως σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), οι εξαγωγές προς την ΕΕ από τις χώρες που επωφελούνται απ' αυτές τις περικοπές δασμών αυξήθηκαν σχεδόν κατά το ένα τέταρτο φτάνοντας στο ποσό των 63 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες επωφελήθηκαν περισσότερο: οι εξαγωγές τους προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά σχεδόν 40 % και έφτασαν τα 23,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-301_el.pdf

 

 

Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με επερχόμενους κανόνες προστασίας των δεδομένων

24 Ιανουαρίου 2018

Η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολυνθεί η απευθείας και ομαλή εφαρμογή των νέων κανόνων προστασίας των δεδομένων από όλους τους φορείς σε ολόκληρη την ΕΕ από την 25 Μαΐου. Η Επιτροπή επίσης εγκαινιάζει ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο αφιερωμένο στις ΜΜΕ.

Με μόλις λίγο πάνω από 100 μέρες έως την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου, οι κατευθυντήριες γραμμές περιγράφουν το τι θα πρέπει να κάνουν επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και οι εθνικές διοικήσεις ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς το στάδιο της προετοιμασίας.

Ενώ ο νέος κανονισμός προβλέπει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα εφαρμόζονται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, εξακολουθεί να χρειάζεται σημαντικές προσαρμογές σε ορισμένες πτυχές, όπως η τροποποίηση υφιστάμενων νόμων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ή η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων από τις αρχές προστασίας δεδομένων. Οι κατευθυντήριες γραμμές υπενθυμίζουν τις κύριες καινοτομίες και ευκαιρίες που δημιούργησαν οι νέοι κανόνες, λαμβάνουν υπόψη την προπαρασκευαστική εργασία που έχει ήδη αναληφθεί και περιγράφουν το τι θα πρέπει να κάνουν επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και οι εθνικές διοικήσεις.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-386_el.pdf

 

 

Η Επιτροπή θα φιλοξενήσει την πρώτη σύνοδο κορυφής για την εκπαίδευση: θέτοντας τα θεμέλια για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης

24 Ιανουαρίου 2018

Η πρώτη ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για την εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις Βρυξέλλες, με την παρουσία του επιτρόπου Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, κ. Tibor Navracsics.

Η παρούσα σύνοδος κορυφής αποτελεί συνέχεια της συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ, τον Νοέμβριο του 2017, όπου η Επιτροπή εξέθεσε το όραμά της για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025, και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, όπου τα κράτη μέλη δήλωσαν πρόθυμα να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους 18 υπουργούς Παιδείας της ΕΕ, καθώς και τους επαγγελματίες και τους εκπροσώπους της εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη να συναντηθούν και να συζητήσουν το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Αυτή η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για την εκπαίδευση αποτελεί την απαρχή μιας σειράς συνόδων, με τη δεύτερη να ακολουθεί το φθινόπωρο του 2019.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-388_el.pdf

 

Αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: η ΕΕ επενδύει 873 εκατ. ευρώ σε υποδομές καθαρής ενέργειας

25 Ιανουαρίου 2018

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής για επενδύσεις ύψους 873 εκατ. ευρώ σε σημαντικά ευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών.

Η μετάβαση της ΕΕ σε μια καθαρή και σύγχρονη οικονομία είναι στόχος της ενεργειακής ένωσης, η οποία αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή Γιούνκερ. Πρόκειται πλέον για τη νέα επικρατούσα πραγματικότητα, και ένα σημαντικό στοιχείο για την υλοποίησή της είναι η προσαρμογή των ευρωπαϊκών υποδομών στις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες. Η κατάλληλη διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και των αγωγών φυσικού αερίου αποτελεί το θεμέλιο μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς που στηρίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης. Ως εκ τούτου, η στήριξη αυτών των 17 επιλεγέντων έργων στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, σηματοδοτεί την επιθυμία της Ευρώπης να αναβαθμίσει το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα και να το κάνει πιο ανταγωνιστικό, με τελικό αποτέλεσμα την παροχή φθηνότερης και ασφαλούς ενέργειας σε όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-383_el.pdf

 

 

Μήνυμα του προέδρου κ. Jean-Claude Juncker επί τη ευκαιρία της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος 2018

26 Ιανουαρίου 2018

Η 27η Ιανουαρίου έχει χαραχτεί στην ιστορία ως ημέρα θλίψης και θρήνου. Την ημέρα αυτή πριν από 73 χρόνια, οι συμμαχικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τους κρατούμενους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπιρκενάου, θέτοντας τέρμα στις φρικαλεότητες που διαδραματίζονταν σ' αυτό. Για να εορτάσουμε αυτή την επέτειο, τιμούμε σήμερα τη μνήμη των έξι εκατομμυρίων Εβραίων και των άλλων θυμάτων που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Επίσης, αποτίνουμε φόρο τιμής σε όσους επέζησαν από το Ολοκαύτωμα, μεταξύ των οποίων ήταν και η πρώτη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Simone Veil, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στη συμφιλίωση και δυστυχώς απεβίωσε πέρυσι.

Το 2018 συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη «Νύχτα των Κρυστάλλων» (Reichspogromnacht) καθώς και 80 χρόνια από τη θέσπιση των ρατσιστικών νόμων στη φασιστική Ιταλία. Αλλά το 2018 είναι επίσης η 70ή επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία απορρέει από τη φρίκη του Ολοκαυτώματος.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-393_el.pdf

 

 

Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας στην ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών

31 Ιανουαρίου 2018

Η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα πρόταση για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας. Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα ενισχύσει της θέση των ασθενών, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε πληροφορίες σχετικά με την προστιθέμενη κλινική αξία νέων τεχνολογιών από τις οποίες θα μπορούν δυνητικά να επωφεληθούν. Από τη διενέργεια περισσότερων αξιολογήσεων θα μπορέσουν να προκύψουν αποτελεσματικά και καινοτόμα μέσα στον τομέα της υγείας που θα τίθενται πιο άμεσα στη διάθεση των ασθενών. Οι εθνικές αρχές θα είναι σε θέση να διαμορφώνουν πολιτικές για τα συστήματα υγείας με βάση μια πιο στέρεη βάση τεκμηρίωσης. Επιπλέον, οι κατασκευαστές δεν θα χρειάζεται πλέον να προσαρμόζονται σε διαφορετικές εθνικές διαδικασίες.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-486_el.pdf

 

 

Οι νέοι καταθέτουν τις ιδέες τους για το μέλλον της Ευρώπης

31 Ιανουαρίου 2018

Ο επίτροπος κ. Tibor Navracsics υποδέχεται ομάδα νέων για να συζητήσουν τις απόψεις τους για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι προτεραιότητές τους.

Σήμερα, 100 νέοι από όλη την Ευρώπη παρουσιάζουν συγκεκριμένες ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ένα λαμπρό μέλλον για την Ευρώπη, έπειτα από συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Νέα αφήγηση για την Ευρώπη». Οι προτάσεις αυτές παρουσιάζονται παράλληλα με τα αποτελέσματα νέας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, από την οποία προκύπτει ότι, τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί η συμμετοχή των νέων σε εθελοντικές δραστηριότητες, οργανώσεις και εκλογές.

Η τελετή λήξης της πρωτοβουλίας «Νέα αφήγηση για την Ευρώπη», που διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες, συγκεντρώνει τα αποτελέσματα των συζητήσεων που πραγματοποίησαν οι νέοι κατά τα τελευταία δύο έτη. Το έργο προσέγγισε 62 000 νέους μέσω σειράς διαλόγων που διεξήχθηκαν σε όλη την Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, οι νέοι διατύπωσαν δώδεκα συγκεκριμένες ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-506_el.pdf

 

 

Βιώσιμα Χρηματοοικονομικά: Ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου εκδίδει χάρτη πορείας για πιο πράσινη και καθαρή οικονομία

31 Ιανουαρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου (ΟΕΥΕ) για βιώσιμα χρηματοοικονομικά, όπου διατυπώνονται στρατηγικές συστάσεις για ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα στηρίζει τις βιώσιμες επενδύσεις.

Η Επιτροπή θα προχωρήσει τώρα στην ολοκλήρωση της στρατηγικής της για βιώσιμα χρηματοοικονομικά με βάση τις εν λόγω συστάσεις. Η υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για βιώσιμα χρηματοοικονομικά αποτελεί προτεραιότητα του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) της Επιτροπής, καθώς και μία από τις βασικές ενέργειες για την εφαρμογή της ιστορικής συμφωνίας του Παρισιού και της Ατζέντας της ΕΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το 2030 που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά 40 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, χρειάζονται περίπου 180 δισ. EUR πρόσθετων επενδύσεων κάθε χρόνο. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων αυτών, καθώς μεγάλα ποσά ιδιωτικών κεφαλαίων θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν προς τέτοιου είδους βιώσιμες επενδύσεις. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να ηγηθεί των παγκόσμιων προσπαθειών στον τομέα αυτό και να βοηθήσει τους επενδυτές που ενδιαφέρονται συνειδητά για τη βιωσιμότητα στην επιλογή κατάλληλων έργων και επιχειρήσεων.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-542_el.pdf

 

 

Πιο ασφαλές πόσιμο νερό για όλους τους Ευρωπαίους

1 Φεβρουαρίου 2018

Η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που προτείνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βελτιώσει την ποιότητα του πόσιμου νερού, αλλά και την πρόσβαση σ' αυτό ενώ παράλληλα θα προσφέρει καλύτερη ενημέρωση στους πολίτες

Το δικαίωμα για πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες καλής ποιότητας, όπως είναι η ύδρευση, είναι μία από τις αρχές που διέπουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ. Η σημερινή νομοθετική πρόταση αποσκοπεί στην κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού και, ως εκ τούτου, ανταποκρίνεται στην πρώτη επιτυχή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Right2Water» (Δικαίωμα στο νερό) η οποία συγκέντρωσε 1,6 εκατομμύρια υπογραφές για την υποστήριξη της βελτίωσης της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό για όλους τους Ευρωπαίους. Eπιπλέον, η παρούσα πρόταση επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση των καταναλωτών εξασφαλίζοντας ότι οι φορείς ύδρευσης παρέχουν στους καταναλωτές σαφέστερη ενημέρωση σχετικά με την κατανάλωση του νερού, τη διάρθρωση του κόστους, καθώς την τιμή ανά λίτρο επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση με την τιμή του εμφιαλωμένου νερού. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για τη μείωση της άσκοπης χρήσης πλαστικών υλικών και τον περιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα της ΕΕ, καθώς και στην επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_el.pdf

 

 

Ε&Α: Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους

6 Φεβρουαρίου 2018

Γιατί εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη στρατηγική;

Στην ομιλία του τού 2017 για την κατάσταση της Ένωσης, ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ επιβεβαίωσε εκ νέου το ευρωπαϊκό μέλλον των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων: «Αν θέλουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στη γειτονιά μας, τότε θα πρέπει να διατηρήσουμε μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια». Όπως είπε ο Πρόεδρος: «Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάνω από 27. Οι υποψήφιες προς προσχώρηση χώρες πρέπει να δώσουν τη μέγιστη προτεραιότητα στο κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων». Η προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ των Δυτικών Βαλκανίων βάσει των επιδόσεών τους είναι προς το συμφέρον της ίδιας της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής, της ασφάλειας και της οικονομίας. Είναι γεωστρατηγική επένδυση σε μια σταθερή, ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη βασιζόμενη σε κοινές αξίες. Σκοπός της στρατηγικής είναι να δημιουργήσει μια ανανεωμένη δυναμική μεταρρυθμίσεων στην περιοχή ώστε να δοθεί απάντηση στις συγκεκριμένες καίριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Δυτικά Βαλκάνια. Η στρατηγική διευρύνει επίσης τη στήριξη της ΕΕ στις προσπάθειες των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή τους πορεία, καθιστώντας διαθέσιμη πρόσθετη χρηματοδότηση και πόρους. Στις 17 Μαΐου πραγματοποιείται στη Σόφια διάσκεψη κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων, όπου οι ηγέτες της ΕΕ θα συνεχίσουν τις συζητήσεις και τη συνεργασία με τους ομολόγους τους των Δυτικών Βαλκανίων.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-562_el.pdf

 

 

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει έξι μηχανισμούς δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία - Ενημερωτικό δελτίο

Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, μηχανισμούς δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία. Η Επιτροπή έκρινε ότι τα μέτρα θα συμβάλουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα:

  • δύο στρατηγικές εφεδρείες στο Βέλγιο και τη Γερμανία,

  • δύο μηχανισμούς δυναμικότητας που καλύπτουν ολόκληρη την αγορά, στην Ιταλία και την Πολωνία, και

  • μια προσφορά απόκρισης της ζήτησης στη Γαλλία και ένα σύστημα διακοπτόμενου φορτίου στην Ελλάδα.

Οι μηχανισμοί δυναμικότητας είναι μέτρα που αποσκοπούν στην ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια. Κατά κανόνα, οι μηχανισμοί δυναμικότητας προσφέρουν πρόσθετες αμοιβές στους παρόχους δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας, πέραν των εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, σε αντάλλαγμα για τη διατήρηση της υφιστάμενης δυναμικότητας (ισχύος) ή για επενδύσεις σε νέα δυναμικότητα. Αυτές οι πρόσθετες αμοιβές μπορεί να έχουν αντίκτυπο στον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και πρέπει να αξιολογούνται βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-681_el.pdf

 

 

Τα κράτη μέλη πρόκειται να επωφεληθούν από 98,2 εκατ. EUR σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

8 Φεβρουαρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους 98,2 εκατ. EUR για τη στήριξη της μετάβασης της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Η σημερινή δέσμη επενδύσεων θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών σε πέντε τομείς: φύση, ύδατα, αέρας, απόβλητα και δράση για το κλίμα. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει 10 έργα στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Ισπανία και τη Σουηδία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα κινητοποιήσει επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε επιπλέον 2 δισ. EUR, καθώς τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, των διαρθρωτικών, των περιφερειακών και των ερευνητικών ταμείων, καθώς και εθνικούς πόρους και επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

 

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-671_el.pdf

 

 

Μια Ευρώπη που παράγει αποτελέσματα: Η Επιτροπή παρουσιάζει ιδέες για μια πιο αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση

14 Φεβρουαρίου 2018

Πριν από την άτυπη σύνοδο των ηγετών στις 23 Φεβρουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει σήμερα μια σειρά πρακτικών μέτρων που θα μπορούσαν να καταστήσουν το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο αποτελεσματικό και να βελτιώσουν τη σχέση μεταξύ των ηγετών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των πολιτών της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε σήμερα: «Με τον χάρτη πορείας της Μπρατισλάβας, τη Διακήρυξη της Ρώμης και, τώρα, το Θεματολόγιο των Ηγετών, η Ευρώπη έχει σωστά επικεντρωθεί στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα παράγει συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα για τους πολίτες της όσον αφορά τα ζητήματα που είναι σημαντικά γι' αυτούς. Πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Πάντοτε έλεγα ότι η μορφή θα πρέπει να ακολουθεί τη λειτουργία —δεν είναι τώρα η ώρα για μακροχρόνιες συζητήσεις περί θεσμικής μεταρρύθμισης ή αλλαγής της Συνθήκης. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για να καταστεί το έργο μας ακόμη πιο αποτελεσματικό όσον αφορά τις βασικές μας προτεραιότητες. Υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά ο στόχος πρέπει να είναι ένας και ο αυτός: η δημιουργία μιας Ευρώπης που παράγει αποτελέσματα.»

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-743_el.pdf

 

 

Η αλληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη: η Επιτροπή προσφέρει οικονομική ενίσχυση στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία μετά από φυσικές καταστροφές

15 Φεβρουαρίου 2018

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα να προσφέρει 104 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης σε τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ που επλήγησαν από θεομηνίες κατά το 2017.

Πρόκειται για μια απτή υλοποίηση της υπόσχεσης της Επιτροπής Γιούνκερ να προσφέρει κάτι περισσότερο από συλλυπητήρια όταν μια χώρα της ΕΕ πλήττεται από καταστροφή. Κονδύλια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των προσπαθειών αποκατάστασης και για να καλυφθεί ένα μέρος από το κόστος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, των προσωρινών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων απορρύπανσης και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να ελαφρυνθεί η οικονομική επιβάρυνση για τις εθνικές αρχές.

Η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, και από τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου μέχρι τα γαλλικά υπερπόντια εδάφη στην Καραϊβική, η ΕΕ δεν εγκαταλείπει κανέναν αβοήθητο μπροστά σε μια τραγωδία. Το Ταμείο Αλληλεγγύης δείχνει και πάλι την αδιασάλευτη υποστήριξη της ΕΕ στα έργα αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.»

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-722_el.pdf

 

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας παράγει νέα πανευρωπαϊκά ερευνητικά έργα

16 Φεβρουαρίου 2018

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας εξακολουθεί να παράγει αποτελέσματα, χρηματοδοτώντας μια νέα ομάδα ερευνητικών έργων στον τομέα της άμυνας. Το Ταμείο, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2017 από τον πρόεδρο κ. Γιούνκερ, είναι καταλύτης για τη δημιουργία μιας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ. Ενισχύει τις αμυντικές ικανότητες και διαμορφώνει νέες συμπράξεις σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, επίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας έχει ουσιώδη σημασία για τη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ εταιρειών του τομέα της άμυνας και των στρατευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την εξασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Τα πανευρωπαϊκά συνεργατικά ερευνητικά έργα στον τομέα της άμυνας που υποστηρίζονται από το Ταμείο σχεδιάζονται με σκοπό να εξασφαλίσουν την τεχνολογική πρωτοπορία της Ευρώπης, να θέσουν τα θεμέλια για τις μελλοντικές αμυντικές ικανότητες και να στηρίξουν μια πιο καινοτόμο και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.»

Το έργο Ocean2020 υποστηρίζει τις αποστολές θαλάσσιας επιτήρησης και αποτροπής· για τον σκοπό αυτόν θα ενσωματώσει τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη (drones) και μη επανδρωμένα υποβρύχια σε επιχειρήσεις του στόλου. Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα συνδυάζονται με συμβατικά συστήματα προκειμένου να μπορούν οι στρατιωτικοί διοικητές να διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των εξελισσόμενων καταστάσεων.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_el.pdf

 

 

Δέκα χρόνια εφαρμογής του REACH: ασφαλέστερα χημικά προϊόντα για τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον

5 Μαρτίου 2018

Την τελευταία δεκαετία η βασική νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα («ο κανονισμός REACH») έχει αναβαθμίσει σημαντικά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και έχει προωθήσει εναλλακτικές μεθόδους δοκιμών που δεν περιλαμβάνουν δοκιμές στα ζώα. Αξιοποιώντας την πρόοδο αυτή, η Επιτροπή προτείνει σήμερα ορισμένες ενέργειες για να διευκολύνει περισσότερο την εφαρμογή του κανονισμού.

Τα χημικά προϊόντα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής μας, τόσο στους χώρους εργασίας όσο σε καταναλωτικά αγαθά όπως ενδύματα, παιχνίδια, έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Είναι απαραίτητα για την καθημερινή μας ζωή, αλλά ορισμένες ουσίες ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η επανεξέταση του REACH που δημοσιεύεται σήμερα δείχνει ότι, χάρη στον κανονισμό για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), οι επιχειρήσεις και οι αρχές της ΕΕ εγγυώνται την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων και τη σταδιακή κατάργηση των επικίνδυνων ουσιών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1362_el.pdf

 

 

Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: επισκόπηση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητές τους

7 Μαρτίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα την ετήσια ανάλυσή της για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη, που περιλαμβάνει εξέταση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, καθώς και αξιολόγηση των πιθανών ανισορροπιών.

Η ευρωπαϊκή οικονομία μεγεθύνεται δυναμικά και οι θετικές οικονομικές προοπτικές συνδυάζονται με τη βελτίωση της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής κατάστασης. Η κατάσταση αυτή αντικατοπτρίζει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί από τα κράτη μέλη τα τελευταία έτη και προσφέρει την ευκαιρία να ενισχυθεί περαιτέρω η ανθεκτικότητα των οικονομιών και των κοινωνιών της ΕΕ. Παρ' όλα αυτά, η ανάκαμψη δεν ωφελεί όλα τα άτομα στην κοινωνία στον ίδιο βαθμό και οι διαρθρωτικές αδυναμίες αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη και τη σύγκλιση σε ορισμένα κράτη μέλη. Γι' αυτόν τον λόγο, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτήν τη δυναμική για να ενισχύσουν περαιτέρω τα θεμέλια των οικονομιών τους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_el.pdf

 

 

Βιώσιμα χρηματοοικονομικά: το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για μια πιο πράσινη και πιο καθαρή οικονομία

8 Μαρτίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαλύπτει σήμερα τη στρατηγική της για ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που υποστηρίζει το θεματολόγιο της ΕΕ για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Καθώς ο πλανήτης μας υφίσταται όλο και περισσότερο τις απρόβλεπτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των πόρων, απαιτείται επείγουσα δράση για την προσαρμογή σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο. Χρειάζονται πρόσθετες επενδύσεις ύψους περίπου 180 δισ. ευρώ ετησίως για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2030 που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι ,μεταξύ των οποίων μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40 %. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, με βάση τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου (ΟΕΥΕ) για βιώσιμα χρηματοοικονομικά, η Επιτροπή εκθέτει σήμερα έναν χάρτη πορείας για την ενίσχυση του ρόλου των χρηματοοικονομικών στην επίτευξη μιας οικονομίας που λειτουργεί εύρυθμα και επιτυγχάνει επίσης τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους της.

Το σημερινό σχέδιο δράσης για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά εντάσσεται στις προσπάθειες της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU) για σύνδεση των χρηματοοικονομικών με τις συγκεκριμένες ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας προς όφελος του πλανήτη και της κοινωνίας μας. Αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά βήματα για την υλοποίηση της ιστορικής συμφωνίας των Παρισίων και της ατζέντας της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_el.pdf

 

 

Ένωση Κεφαλαιαγορών: εξάλειψη των εμποδίων στις διασυνοριακές επενδύσεις και επιτάχυνση της υλοποίησής τους

12 Μαρτίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει σήμερα ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU), προωθώντας εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και εξαλείφοντας τα εμπόδια στις διασυνοριακές επενδύσεις.

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα ωφελήσει όλα τα κράτη μέλη και, ιδίως, θα ενισχύσει την Οικονομική και Νομισματική Ένωση προωθώντας τον επιμερισμό του κινδύνου στον ιδιωτικό τομέα.

Με βάση την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί από την έναρξη λειτουργίας της Ένωσης Κεφαλαιαγορών το 2015, οι σημερινές προτάσεις θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή αγορά επενδυτικών κεφαλαίων, θα προωθήσουν την ευρωπαϊκή αγορά καλυμμένων ομολόγων ως πηγή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη βεβαιότητα για τους επενδυτές κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές τίτλων και απαιτήσεων. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ για την ενίσχυση της οικονομίας της Ευρώπης και την προώθηση των επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αποσκοπεί στην κινητοποίηση κεφαλαίων και στη διοχέτευσή τους σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που χρειάζονται πόρους για να αναπτυχθούν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1364_el.pdf

 

 

Προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών: τα παιχνίδια και τα αυτοκίνητα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων

12 Μαρτίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την έκθεση του 2017 σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα προϊόντα.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, το 2017 η χρήση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης από τις εθνικές αρχές ήταν όλο και μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα να διαβιβαστούν μέσω του συστήματος 2 000 προειδοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα. Τα παιχνίδια, για παράδειγμα πολλά μοντέλα των δημοφιλών fidget spinners, τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων που εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν από την αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1721_el.pdf

 

 

Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: η ομάδα εμπειρογνωμόνων συνιστά ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικτυακών πλατφορμών

12 Μαρτίου 2018

Στην έκθεση που παρέδωσε σήμερα στην Επίτροπο Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας κα Μαρίγια Γκαμπριέλ, η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο ορίζει το φαινόμενο και διατυπώνει μια σειρά από συστάσεις.

Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες συνιστούν να καταρτιστεί κώδικας αρχών τον οποίο θα πρέπει να δεσμευτούν να τηρούν οι διαδικτυακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η έκθεση συμπληρώνει τα πρώτα συμπεράσματα από σχετική δημόσια διαβούλευση και έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκαν επίσης σήμερα. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση ανακοίνωσης σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, η οποία θα δημοσιευτεί την άνοιξη από την Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1746_el.pdf

 

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για βελτίωση της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία για όλους τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους

13 Μαρτίου 2018

Τι αφορά η νέα πρόταση και ποιο είναι το ιστορικό της υποβολής της;

Η πρόταση της Επιτροπής για σύσταση σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους είναι μέρος των πρωτοβουλιών για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Η σύσταση συνδέεται ιδιαιτέρως με την αρχή 12, όπου δηλώνεται ότι «ανεξάρτητα από το είδος και τη διάρκεια της σχέσης απασχόλησης, οι εργαζόμενοι και, υπό συγκρίσιμες συνθήκες, οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν δικαίωμα σε επαρκή κοινωνική προστασία».

Βλ. επίσης το δελτίο Τύπου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1623_el.pdf

 

 

Μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση: Η Επιτροπή παρουσιάζει μέτρα για την ταχύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα

14 Μαρτίου 2018

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη, αξιοποιώντας τη σημαντική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα.

Με αυτά τα εκτεταμένα μέτρα, η Επιτροπή υλοποιεί το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων και την αποτροπή της ενδεχόμενης συσσώρευσής τους στο μέλλον. Αξιοποιεί, δε, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των κρατών μελών, των εποπτικών αρχών, των πιστωτικών ιδρυμάτων και της ΕΕ, οι οποίες έχουν οδηγήσει στη μείωση των αποθεμάτων NPL που τηρούνται από τις τράπεζες και χώρες της ΕΕ τα τελευταία έτη.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1802_el.pdf

 

 

Το Erasmus+ στην εικονική πραγματικότητα

15 Μαρτίου 2018

Το Erasmus+, ένα από τα πιο εμβληματικά και τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της ΕΕ, αποκτά σήμερα την ηλεκτρονική έκδοση για τις δράσεις κινητικότητάς του, έτσι ώστε να επιτρέψει σε περισσότερους σπουδαστές και νέους από ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Νότιας Γειτονίας της ΕΕ να συνδεθούν μεταξύ τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα τον ιστοχώρο Erasmus+ Virtual Exchange, ένα σχέδιο για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τουλάχιστον 25.000 νέων με τη βοήθεια των εργαλείων ψηφιακής μάθησης τα επόμενα δύο έτη. Το έργο καλύπτει τις 33 χώρες που συμμετέχουν στο Erasmus+ και την περιοχή της Νότιας Μεσογείου που περιλαμβάνει την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Λίβανο, τη Λιβύη, το Μαρόκο, την Παλαιστίνη*, τη Συρία και την Τυνησία.

Η ηλεκτρονική έκδοση του προγράμματος Erasmus+ θα συμπληρώσει το πρόγραμμα της παραδοσιακής κινητικότητας και θα μπορούσε στο μέλλον να επεκταθεί σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_el.pdf

 

 

 

Εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη απολαμβάνουν υγιεινή διατροφή χάρη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα

15 Μαρτίου 2018

Πάνω από 30 εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρη την ΕΕ λαμβάνουν γάλα, φρούτα και λαχανικά στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για τα σχολεία.

Κατά το σχολικό έτος 2016-2017, πάνω από 12,2 εκατομμύρια παιδιά σε 79 000 σχολεία συμμετείχαν στο πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία και περίπου 18 εκατομμύρια παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος, όπως προκύπτει από τις τελευταίες εκθέσεις παρακολούθησης. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει 74 000 και πλέον τόνους φρούτων και λαχανικών και πάνω από 285 000 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων, που διανέμονται κατά κύριο λόγο σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 10 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1823_el.pdf

 

 

 

Δίκαιη φορολόγηση: η Επιτροπή θεσπίζει τα πρώτα αντίμετρα της ΕΕ για τις περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

21 Μαρτίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί τη δέσμευσή της να συμπληρώσει τον κοινό ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας με αποτελεσματικά αντίμετρα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σήμερα αποτελούν το πρώτο βήμα για να σταματήσει η μεταφορά κονδυλίων της ΕΕ μέσω μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας και εξασφαλίζουν ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν συμβάλλουν ακούσια στην παγκόσμια φοροαποφυγή.

Ειδικότερα οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές εγγυώνται ότι τα κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για την εξωτερική ανάπτυξη και τις επενδύσεις δεν μπορούν να διοχετεύονται ή να μεταφέρονται μέσω φορέων σε χώρες που περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο της ΕΕ. Ο πρώτος κατάλογος εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και επικαιροποιείται συνεχώς.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2245_el.pdf

 

 

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά – Φορητότητα των υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου

27 Μαρτίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ποιος είναι ο στόχος του κανονισμού;

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι που αγοράζουν ή γίνονται συνδρομητές σε ταινίες, αθλητικές εκπομπές, μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία και παιχνίδια στο κράτος μέλος καταγωγής τους μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εν λόγω περιεχόμενο όταν ταξιδεύουν ή μένουν προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου 2018 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ποιος θα επωφεληθεί από τους νέους κανόνες;

  • Οι καταναλωτές που διαμένουν στην ΕΕ: οι νέοι κανόνες τους επιτρέπουν να παρακολουθούν ταινίες ή αθλητικές εκδηλώσεις, να ακούν μουσική, να κατεβάζουν ηλεκτρονικά βιβλία ή να παίζουν παιχνίδια – όταν επισκέπτονται ή μένουν προσωρινά σε άλλες χώρες της ΕΕ.

  • Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου: θα είναι σε θέση να παρέχουν διασυνοριακή φορητότητα διαδικτυακού περιεχομένου στους συνδρομητές τους χωρίς να χρειάζεται να αποκτούν άδειες για άλλες χώρες στις οποίες οι συνδρομητές μένουν προσωρινά.

Τα συμφέροντα των κατόχων δικαιωμάτων διασφαλίζονται με την αποφυγή καταχρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2601_el.pdf

 

 

Χαμηλότερες χρεώσεις στους καταναλωτές: φθηνές μεταφορές ποσών ευρώ σε ολόκληρη την Ένωση και πιο συμφέρουσες μετατροπές συναλλάγματος

28 Μαρτίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα να καταστούν φθηνότερες οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, δεν υπάρχει διαφορά για τους κατοίκους ή τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε ευρώ στη χώρα τους ή σε άλλο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ.

Η σημερινή πρόταση αποβλέπει στην επέκταση αυτού του πλεονεκτήματος στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις σε χώρες εκτός ζώνης του ευρώ. Η πρόταση αυτή θα επιτρέψει σε όλους τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να αποκομίζουν στο έπακρο τα οφέλη της ενιαίας αγοράς όταν στέλνουν χρήματα, κάνουν αναλήψεις μετρητών ή πραγματοποιούν πληρωμές στο εξωτερικό. Όλες οι διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ που πραγματοποιούνται σε ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ θα χρεώνονται τώρα το ίδιο –με μικρά ή μηδενικά τέλη– με τις εγχώριες πληρωμές στο τοπικό επίσημο νόμισμα. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει σήμερα να αυξηθεί η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός στις υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων όταν οι καταναλωτές αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες σε νόμισμα διαφορετικό από το δικό τους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2423_el.pdf

 

 

Δήλωση του κ. Βιτένις Αντριουκάιτις, επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας 2018: «Καθολική υγειονομική περίθαλψη για όλους»

6 Απριλίου 2018

Η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη για όλους αποτελεί ένα από τα μείζονα επιτεύγματα της Ευρώπης ύστερα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μ' αυτό, έγινε πραγματικότητα η ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι, πλούσιοι και φτωχοί, πρέπει να ωφελούνται από ποιοτική υγειονομική περίθαλψη χωρίς να ανησυχούν ότι η ασθένειά τους θα επιφέρει την πτώχευση της οικογένειάς τους.

Καθώς εορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, θα πρέπει να αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειώσει η ήπειρός μας όσον αφορά την προστασία της υγείας των πολιτών της ΕΕ και την γενικότερη αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Ως καρδιοχειρουργός, και έχοντας δει πολλούς ασθενείς, έχω διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι η καθολική υγειονομική περίθαλψη, ιδίως για τους πλέον ευάλωτους. Έχω επίσης συναντήσει πολλούς αξιόλογους επαγγελματίες της υγείας, επιστήμονες, ερευνητές και κοινωνικούς λειτουργούς, που κάνουν πραγματικότητα την καθολική υγειονομική περίθαλψη σε καθημερινή βάση και αισθάνομαι ιδιαίτερη υπερηφάνεια που ανήκω σ' αυτή την υπέροχη ένωση.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2844_el.pdf

 

 

Ψηφιακή Ημέρα 2018: Οι χώρες της ΕΕ δεσμεύονται να κάνουν περισσότερα από κοινού στον ψηφιακό τομέα

9 Απριλίου 2018

Αύριο η Επιτροπή θα φέρει σε επαφή υπουργούς και εκπροσώπους χωρών της ΕΕ, της βιομηχανίας, του ακαδημαϊκού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να ενθαρρύνει τη συνεργασία στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), της ηλεκτρονικής υγείας και της καινοτομίας.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στο πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις θα επηρεάσουν το μέλλον της Ευρώπης και στο γεγονός ότι η οικοδόμηση ισχυρής ψηφιακής ενιαίας αγοράς με αύξηση των επενδύσεων και των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας.

Μετά την περσινή Ψηφιακή Ημέρα στη Ρώμη, η οποία έδωσε το έναυσμα για επιτυχή συνεργασία σε τομείς όπως η πληροφορική υψηλών επιδόσεων, η συνδεδεμένη κινητικότητα και η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, η Επιτροπή επαναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία για να ενθαρρύνει περαιτέρω συνεργασία στα ψηφιακά θέματα.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2902_el.pdf

 

 

Οδική ασφάλεια: Τα στοιχεία φανερώνουν βελτίωση το 2017, αλλά απαιτούνται ανανεωμένες προσπάθειες για περαιτέρω ουσιαστική πρόοδο

10 Απριλίου 2018

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές στατιστικές του 2017 για την οδική ασφάλεια που δημοσίευσε σήμερα η Επιτροπή, σημειώθηκε, για το δεύτερο κατά σειρά έτος, μείωση κατά περίπου 2 % του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα.

Το 2017 έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της ΕΕ 25 300 άνθρωποι, ήτοι 300 λιγότεροι από ό,τι το 2016 (-2 %) και 6 200 λιγότεροι από ό,τι το 2010 (-20 %). Παρόλο που η τάση αυτή είναι ενθαρρυντική, η επίτευξη του στόχου της ΕΕ για τη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ μεταξύ του 2010 και του 2020 θα αποτελέσει πλέον μεγάλη πρόκληση. Επιπλέον, εκτιμάται ότι άλλοι 135 000 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά τον περασμένο χρόνο, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου ποσοστού ευάλωτων χρηστών: πεζοί, ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές. Οι θάνατοι και οι τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα πλήττουν όχι μόνο τα ίδια τα θύματα αλλά και την κοινωνία συνολικά, με εκτιμώμενο κοινωνικοοικονομικό κόστος που ανέρχεται σε 120 δισ. ευρώ ετησίως. Απαιτούνται λοιπόν νέες προσπάθειες από όλους τους φορείς για να καταστεί ασφαλέστερο το ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Ενώ οι εθνικές και οι τοπικές αρχές αναλαμβάνουν την πλειονότητα των καθημερινών δράσεων, όπως οι δράσεις επιβολής και ευαισθητοποίησης, η Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων για την προώθηση περαιτέρω ουσιαστικής προόδου. Τα μέτρα αυτά θα αποτελέσουν ένα ακόμα βήμα προς μια «Ευρώπη που προστατεύει» όπως την οραματίζεται ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2761_el.pdf

 

 

VentureEU: 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την αύξηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε καινοτόμους νεοφυείς επιχειρήσεις της Ευρώπης

10 Απριλίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα πανευρωπαϊκών οργανισμών επενδύσεων σε μερίδια άλλων οργανισμών επιχειρηματικού κεφαλαίου (VentureEU) για την ενίσχυση των επενδύσεων σε καινοτόμους νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Η Ευρώπη διαθέτει πολυάριθμους ταλαντούχους, παγκόσμιου επιπέδου ερευνητές και εξειδικευμένους επιχειρηματίες, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των επιδόσεών της όσον αφορά τη μετατροπή της εν λόγω αριστείας σε ιστορίες επιτυχίας. Η πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια για την καινοτομία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Σήμερα η Επιτροπή και το ΕΤΕ ανακοινώνουν τις έξι εταιρείες επενδύσεων που θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ στο πλαίσιο της αποστολής τους να επενδύουν στην ευρωπαϊκή αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων. Με χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ ύψους 410 εκατομμυρίων ευρώ, οι εν λόγω εταιρείες έχουν ως στόχο να συγκεντρώσουν 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Το γεγονός αυτό αναμένεται, με τη σειρά του, να οδηγήσει σε νέες επενδύσεις εκτιμώμενου ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε καινοτόμους νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, διπλασιάζοντας το ποσό των επιχειρηματικών κεφαλαίων που είναι σήμερα διαθέσιμα στην Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2763_el.pdf

 

 

Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές Η Επιτροπή ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών της ΕΕ και την επιβολή του νόμου

11 Απριλίου 2018

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα συμφωνία για τους καταναλωτές ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές επωφελούνται πλήρως από τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της Ένωσης.

Παρόλο που η ΕΕ διαθέτει ήδη ορισμένους από τους πιο ισχυρούς κανόνες για την προστασία των καταναλωτών στον κόσμο, πρόσφατες υποθέσεις κατέδειξαν ότι είναι δύσκολη η πλήρης επιβολή τους στην πράξη. Η νέα συμφωνία για τους καταναλωτές θα εξουσιοδοτήσει εξειδικευμένους φορείς να δρομολογήσουν αντιπροσωπευτικές αγωγές για λογαριασμό των καταναλωτών και θα θεσπίσει ισχυρότερες εξουσίες επιβολής κυρώσεων για τις αρχές προστασίας του καταναλωτή των κρατών μελών. Επίσης, θα παρατείνει την προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο και θα καταστήσει σαφές ότι απαγορεύονται οι πρακτικές δύο ποιοτήτων οι οποίες παραπλανούν τους καταναλωτές.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_el.pdf

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί για την απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

12 Απριλίου 2018

Η Επιτροπή στοχεύει στις πλέον επιβλαβείς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ώστε να προσφέρει στους γεωργούς και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μεγαλύτερη ασφάλεια και μικρότερη ανάγκη να διαχειρίζονται κινδύνους επί των οποίων έχουν ελάχιστο ή μηδενικό έλεγχο.

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα να απαγορευτούν οι πιο επιβλαβείς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ώστε να εξασφαλιστεί πιο δίκαιη αντιμετώπιση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων και γεωργικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, η πρόταση περιλαμβάνει αποτελεσματικές διατάξεις επιβολής των κανόνων: οι εθνικές αρχές μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2702_el.pdf

 

 

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: 640 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπογράφουν νέες ευρωπαϊκές συμβάσεις εγγυήσεων

16 Απριλίου 2018

Πάνω από 5.000 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις αναμένεται να επωφεληθούν από δάνεια συνολικού ύψους 640 εκατ. ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) υπέγραψαν τρεις συμβάσεις εγγυήσεων ύψους 640 εκατ. ευρώ που βελτιώνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ελλάδας. Οι συμφωνίες αυτές υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), κεντρικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, (Σχέδιο Γιούνκερ).

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3361_el.pdf

 

 

Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή παρουσιάζει νέα μέτρα με σκοπό να στερήσει από τους τρομοκράτες και τους εγκληματίες τα μέσα και τον χώρο για την ανάληψη δράσης

17 Απριλίου 2018

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να περιορίσει ακόμη περισσότερο τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται τρομοκράτες και εγκληματίες — στερώντας τους τα μέσα που χρειάζονται για τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση αξιόποινων πράξεων.Έξι μήνες μετά την αντιτρομοκρατική δέσμη μέτρων του Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή προτείνει μέτρα με σκοπό: να ενισχυθεί η ασφάλεια των δελτίων ταυτότητας και να μειωθούν οι απάτες περί τα έγγραφα· να δοθεί στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και στις δικαστικές αρχές πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και οικονομικές πληροφορίες· να περιοριστεί περαιτέρω η πρόσβαση των τρομοκρατών σε πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών· και να ενισχυθούν οι έλεγχοι κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή πυροβόλων όπλων. Επίσης, η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με άλλες πρωτοβουλίες προτεραιότητας, οι οποίες θα ανοίξουν τον δρόμο προς μια γνήσια και αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3301_el.pdf

 

 

Εμπόριο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την υπογραφή και τη σύναψη των συμφωνιών με την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη

18 Απριλίου 2018

Η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα στο Συμβούλιο τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία και την εμπορική και την επενδυτική συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για την υπογραφή και τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών.

Η ταχεία σύναψη και η ταχεία εφαρμογή της σημαντικότερης εμπορικής συμφωνίας που έχει ποτέ διαπραγματευτεί η ΕΕ ήταν μια προσωπική δέσμευση που ανέλαβαν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ και ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας κ. Σίνζο Άμπε. Κατά τη διάρκεια διμερούς συνόδου κορυφής και στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, οι δύο ηγέτες παρείχαν πολιτική καθοδήγηση στο υψηλότερο επίπεδο, προκειμένου να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις το 2017.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ, δήλωσε: «Με το σημερινό μας βήμα προετοιμάζουμε το έδαφος ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες μας να αρχίσουν να επωφελούνται από το πλήρες δυναμικό της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία ήδη από το επόμενο έτος. Η Ευρώπη πιστεύει ότι στο ανοικτό και θεμιτό εμπόριο, με βάση ένα παγκόσμιο εγχειρίδιο κανόνων. Η οικονομία μας εξαρτάται από το εμπόριο, οι εταιρείες μας ευημερούν χάρη στο εμπόριο και οι καταναλωτές μας έχουν προσδοκίες από το εμπόριο. Μαζί με ομόφρονες εταίρους ανά τον κόσμο, το εμπόριο μας βοηθά να δημιουργούμε θέσεις εργασίας και να θεσπίζουμε πρότυπα τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Σήμερα κάνουμε ένα βήμα προς την κατεύθυνση της σύναψης συμφωνιών με δύο από τους πιο στενούς μας εταίρους από την Ασία, την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη. Ο αντίκτυπος αυτών των συμφωνιών θα υπερβεί κατά πολύ τα αντίστοιχα σύνορά μας· στέλνει ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα ότι έχουμε κοινή στάση κατά του προστατευτισμού και υπέρ της πολυμερούς προσέγγισης. Αυτό είναι σήμερα πιο σημαντικό από κάθε άλλη φορά».

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3325_el.pdf

 

 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα λιανικού εμπορίου

19 Απριλίου 2018

Σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει μια σειρά βέλτιστων πρακτικών για να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών να δημιουργήσουν έναν πιο ανοιχτό, ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό τομέα λιανικού εμπορίου.

Ο εν λόγω τομέας είναι ένας από τους μεγαλύτερους της οικονομίας της ΕΕ, καθώς σχεδόν ένας στους δέκα εργαζομένους απασχολείται στις πάνω από 3,6 εκατομμύρια εταιρείες λιανικού εμπορίου. Το λιανικό εμπόριο μεταβάλλεται ραγδαία με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των λιανικών πωλήσεων πολλαπλών διαύλων, και διαθέτει δυναμικό για να βελτιώσει τις επιδόσεις του. Γι' αυτό η Επιτροπή συνδράμει τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις ώστε να ανταποκριθούν στις παρούσες προκλήσεις καταργώντας σειρά περιορισμών στο λιανικό εμπόριο.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3377_el.pdf

 

 

Ειδικό Ευρωβαρόμετρο: Πόσο δίκαιη είναι η ζωή στην ΕΕ, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους;

23 Απριλίου 2018

Η νέα δημοσκόπηση φανερώνει ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η ζωή είναι γενικά δίκαιη, αλλά έχουν ανησυχίες σε σχέση με το δικαστικό σύστημα, τις πολιτικές αποφάσεις και τις εισοδηματικές ανισότητες.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ κατέστησε τη δικαιοσύνη στην ΕΕ σημαντικότατο παράγοντα για τις πολιτικές του προτεραιότητες. Για να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια με επιστημονικές αποδείξεις, η υπηρεσία της Επιτροπής για την επιστήμη και τη γνώση, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), συνέταξε πέρυσι την πρώτη του έκθεση για τη δικαιοσύνη. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα θα συμβάλουν στο να απαντηθούν ευρεία ερωτήματα σχετικά με την αδικία όπως την αντιλαμβανόμαστε στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην κοινωνία γενικότερα.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε σήμερα, η πλειονότητα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι τα περισσότερα απ' όσα συμβαίνουν στη ζωή τους είναι δίκαια και ότι έχουν ίσες ευκαιρίες για να προοδεύσουν. Παρ' όλα αυτά, είναι λιγότερο πεπεισμένοι ότι η δικαιοσύνη και οι πολιτικές αποφάσεις εφαρμόζονται με ίσο και συνεπή τρόπο στις χώρες τους —ανεξάρτητα από την προσωπική κοινωνική κατάσταση, την οικονομική δύναμη και τις διασυνδέσεις. Η μεγάλη πλειονότητα πιστεύει επίσης ότι οι εισοδηματικές ανισότητες είναι υπερβολικά μεγάλες και ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουν, ενώ λιγότεροι από τους μισούς πιστεύουν ότι η ισότητα στις ευκαιρίες και στην κοινωνική τους κατάσταση έχουν βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3427_el.pdf

 

 

Τα δεδομένα στην ΕΕ: Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες για να αυξήσει τη διαθεσιμότητα δεδομένων και να τονώσει την ανταλλαγή δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης

25 Απριλίου 2018

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σειρά μέτρων για την αύξηση της διαθεσιμότητας δεδομένων στην ΕΕ, βασιζόμενη σε προηγούμενες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ελεύθερης ροής δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ψηφιακή ενιαία αγορά.

Η καινοτομία βάσει δεδομένων αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την ανάπτυξη της αγοράς, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα υγείας τους και να τα διαχειρίζονται, και επιτρέπει στις δημόσιες αρχές να κάνουν καλύτερη χρήση των δεδομένων υγείας στην έρευνα, την πρόληψη ή τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_el.pdf

 

 

Αντιμετώπιση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης: η Επιτροπή προτείνει έναν πανευρωπαϊκό κώδικα πρακτικής

26 Απριλίου 2018

Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων έναν κώδικα ορθής πρακτικής σε επίπεδο ΕΕ για την παραπληροφόρηση, την παροχή υποστήριξης σε ένα ανεξάρτητο δίκτυο φορέων εξακρίβωσης γεγονότων και μια σειρά δράσεων για την προώθηση της ποιοτικής δημοσιογραφίας και την προαγωγή του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης.

Από τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με το Facebook και την Cambridge Analytica φάνηκε ακριβώς με ποιον τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης στο πλαίσιο εκλογών. Οι αποκαλύψεις αυτές αποτελούν επίκαιρη υπενθύμιση ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστούν ανθεκτικές δημοκρατικές διαδικασίες. Σήμερα η Επιτροπή κάνει βήματα προόδου στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, ώστε να κατοχυρώσει την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και την ασφάλεια.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3370_el.pdf

 

 

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες: Η Επιτροπή καθορίζει νέα πρότυπα για τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη

26 Απριλίου 2018

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τις διαδικτυακές πλατφόρμες που εξασφαλίζουν στις μικρές επιχειρήσεις ένα δίχτυ ασφαλείας στην ψηφιακή οικονομία.

Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και αποτελούν συνέχεια της ομιλίας για την κατάσταση της Ένωσης του προέδρου Ζαν Κλοντ Γιούνκερ της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 με στόχο «την εξασφάλιση δίκαιου, προβλέψιμου, βιώσιμου και αξιόπιστου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη διαδικτυακή οικονομία». Στόχος των νέων κανόνων είναι η δημιουργία ενός δίκαιου, διαφανούς και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις μικρότερες επιχειρήσεις και τους εμπόρους όταν χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες. Επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, έμποροι που πωλούν μέσω διαδικτύου, σχεδιαστές εφαρμογών, καθώς και άλλες παρεμφερείς εταιρείες που βασίζονται στις μηχανές αναζήτησης για την προσέλκυση διαδικτυακής κίνησης στους δικτυακούς τόπους τους, συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που θα επωφεληθούν από τους νέους κανόνες.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3372_el.pdf

 

 

Εμβολιασμός: Η Επιτροπή ζητά ισχυρότερη συνεργασία εντός της ΕΕ για την καταπολέμηση των νόσων που μπορούν να προληφθούν

26 Απριλίου 2018

Εμβολιασμός: Η Επιτροπή ζητά ισχυρότερη συνεργασία εντός της ΕΕ για την καταπολέμηση των νόσων που μπορούν να προληφθούν

Σήμερα η Επιτροπή εκδίδει ένα σύνολο συστάσεων σχετικά με το πώς η ΕΕ μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία για την καταπολέμηση των νόσων που μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό. Με τον τρόπο αυτό δίνεται συνέχεια στην έκκληση που απεύθυνε ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης 2017, στην οποία ζήτησε την ανάληψη δράσης για να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη και να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν πρόσβαση σε εμβόλια.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3457_el.pdf

 

 

Οι συντάξεις στην ΕΕ: έκθεση αναγνωρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών να εξασφαλίσουν επαρκείς συντάξεις, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα

30 Απριλίου 2018

Η έκθεση του 2018 για την επάρκεια των συντάξεων, που δημοσιεύτηκε σήμερα, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι τρέχουσες και οι μελλοντικές συντάξεις βοηθούν στην πρόληψη της φτώχειας των ηλικιωμένων και στη διατήρηση του εισοδήματος ανδρών και γυναικών καθ' όλη τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.

Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη αποδίδουν όλο και μεγαλύτερη προσοχή σε βιώσιμες, επαρκείς συντάξεις στις μεταρρυθμίσεις τους, αλλά θα χρειαστεί να λάβουν περαιτέρω μέτρα στο μέλλον.

Η κα Marianne Thyssen, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Κάθε συνταξιούχος έχει δικαίωμα σε αξιοπρεπή διαβίωση. Πρόκειται για μια θεμελιώδη αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι επαρκείς συντάξεις είναι αναγκαίες για την πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των ηλικιωμένων στην Ευρώπη, ειδικά των γυναικών. Και πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν παραλείπονται τα άτομα με άτυπη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση. Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να συνεχίσουν οι υπό εξέλιξη μεταρρυθμίσεις, οι οποίες προάγουν επαρκείς συντάξεις για όλους».

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3507_el.pdf

 

 

Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της: Ερωτήσεις και απαντήσεις

2 Μαΐου 2018

1. Γενικά

Τι είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ;

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, γνωστός και ως «πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο» (ΠΔΠ), παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο για την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ. Μεταφράζει σε δημοσιονομικούς όρους τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης για περίοδο αρκετών ετών και καθορίζει τα μέγιστα ετήσια ποσά («ανώτατα όρια») για τις δαπάνες της ΕΕ συνολικά και για τις κύριες κατηγορίες/προτεραιότητες δαπανών («τομείς του προϋπολογισμού»).

Γιατί χρειαζόμαστε έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ;

Καθορίζοντας τα όρια κάθε κατηγορίας δαπανών, ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός διασφαλίζει την επαρκή χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων της Ένωσης σε μεσοπρόθεσμη βάση.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_el.pdf

 

 

Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2018: η μεγέθυνση συνεχίζεται εν μέσω νέων κινδύνων

3 Μαΐου 2018

Οι ρυθμοί ανάπτυξης στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ ξεπέρασαν τις προσδοκίες του 2017 και ανήλθαν σε 2,4 %, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών. Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή το 2018 και να επιβραδυνθεί ελαφρώς το 2019, με ρυθμούς 2,3 % και 2,0 % στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ αντίστοιχα.

Η ιδιωτική κατανάλωση διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές και οι επενδύσεις. Η ανεργία εξακολουθεί να μειώνεται και πλησιάζει πλέον τα προ της κρίσης επίπεδα. Ωστόσο, η οικονομία είναι περισσότερο εκτεθειμένη σε εξωτερικούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι έχουν ενισχυθεί και καταστεί πιο αρνητικοί.

Η δυναμική ανάπτυξη διευκολύνει την περαιτέρω μείωση των επιπέδων του δημοσίου ελλείμματος και χρέους και τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Το συνολικό έλλειμμα της ζώνης του ευρώ είναι σήμερα χαμηλότερο από 1 % του ΑΕΠ και αναμένεται να μειωθεί κάτω του 3 % σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ κατά το τρέχον έτος.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3605_el.pdf

 

 

Νέοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της αστυνομίας και της ποινικής δικαιοσύνης εφαρμόζονται από τις 6 Μαΐου

04 Μαΐου 2018

Στις 6 Μαΐου, θα εφαρμοστούν νέοι κανόνες προστασίας των δεδομένων για τις αρχές επιβολής του νόμου.

Η νέα οδηγία για την προστασία των δεδομένων θα δώσει τη δυνατότητα στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τις έρευνες και τις διώξεις αποτελεσματικότερα, με βάση κοινά υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων. Αυτό θα συμβάλλει στο θεματολόγιο για την ασφάλεια της ΕΕ και στην περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας στην Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/greece/news/20180504/rules_data_protection_el

 

 

12 ερωτήσεις για το μέλλον της Ευρώπης: Η Επιτροπή εγκαινιάζει διαδικτυακή διαβούλευση με τους πολίτες

9 Μαΐου 2018

Ημέρα της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει μια διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση που απευθύνεται σε όλους τους Ευρωπαίους και με την οποία οι πολίτες ερωτώνται προς ποια κατεύθυνση θέλουν να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον.

Τη μοναδική αυτή διαβούλευση, η οποία αποτελεί τμήμα του ευρύτερου διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης που δρομολογήθηκε με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής την 1η Μαρτίου 2017, προετοίμασε μια ομάδα 96 πολιτών από 27 κράτη μέλη, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να αποφασίσουν ποιες ερωτήσεις να θέσουν στους Ευρωπαίους συμπολίτες τους.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3706_el.pdf

 

 

Νέο θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία: η ευκαιρία της Ευρώπης να διαμορφώσει το μέλλον

15 Μαΐου 2018

Σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει τη συμβολή της στην άτυπη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη Σόφια, στις 16 Μαΐου 2018, σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία και τα βήματα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία συνιστούν επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης. Μας βοηθούν να είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο και να διατηρήσουμε το μοναδικό κοινωνικό μοντέλο μας. Βελτιώνουν την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο, συμβάλλοντας στην επίλυση κάποιων από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία και η κάθε γενιά. Το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία περιλαμβάνει μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων για την εμβάθυνση της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης ευημερίας.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_el.pdf

 

 

Πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ: η Επιτροπή αναβαθμίζει το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ

16 Μαΐου 2018

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα την αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), δηλαδή της βάσης δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικές με τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση Σένγκεν, με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των εξελισσόμενων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης και τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Οι προτεινόμενες αλλαγές θα καταστήσουν δυνατή τη διενέργεια περισσότερο διεξοδικού ελέγχου του ιστορικού των αιτούντων θεώρηση· θα καλύψουν τα κενά πληροφόρησης σε ζητήματα ασφάλειας χάρη στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· και θα εξασφαλίσουν πλήρη διαλειτουργικότητα με άλλες βάσεις δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3741_el.pdf

 

 

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την προστασία των πολιτών από την ατμοσφαιρική ρύπανση

17 Μαΐου 2018

Η Επιτροπή υπερασπίζεται την ανάγκη των Ευρωπαίων πολιτών να αναπνέουν καθαρό αέρα.

Η Επιτροπή παρέχει στους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς πρακτικές συμβουλές που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη και εντείνει τις δράσεις επιβολής της κατά 7 κρατών μελών που έχουν παραβιάσει τους συμφωνηθέντες ενωσιακούς κανόνες για τα όρια εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων και τους κανόνες για την έγκριση τύπου αυτοκινήτων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_el.pdf

 

 

Η Ευρώπη σε κίνηση: η Επιτροπή ολοκληρώνει το θεματολόγιό της για ασφαλή, καθαρή και συνδεδεμένη κινητικότητα

17 Μαΐου 2018

Η Επιτροπή Γιούνκερ αναλαμβάνει την τρίτη και τελευταία σειρά δράσεων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών της Ευρώπης.

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2017, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ έθεσε ως στόχο η ΕΕ και οι βιομηχανίες της να αναλάβουν ηγετική θέση παγκοσμίως στους τομείς της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Με βάση τις προηγούμενες δέσμες «Η Ευρώπη σε κίνηση» του Μαΐου και του Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή Γιούνκερ προτείνει σήμερα την τρίτη και τελευταία σειρά μέτρων για να γίνει αυτός ο στόχος πραγματικότητα στον τομέα της κινητικότητας. Σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους Ευρωπαίους να κυκλοφορούν ασφαλέστερα και να χρησιμοποιούν λιγότερο ρυπογόνα οχήματα και πιο προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, οι σημερινές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν: μια ολοκληρωμένη πολιτική για το μέλλον της οδικής ασφάλειας που καθορίζει μέτρα για την ασφάλεια των οχημάτων και των υποδομών, τα πρώτα πρότυπα εκπομπών CO2 για οχήματα βαρέος τύπου στην ιστορία, ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και κατασκευή συσσωρευτών στην Ευρώπη και μια μελλοντοστραφή στρατηγική για τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα. Με αυτή την τρίτη δέσμη «Η Ευρώπη σε κίνηση», η Επιτροπή ολοκληρώνει το φιλόδοξο θεματολόγιό της για τον εκσυγχρονισμό της κινητικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_el.pdf

 

 

Πόσο ψηφιακή είναι η χώρα σας; Η Ευρώπη χρειάζεται μια Ψηφιακή Ενιαία Αγορά για να βελτιώσει τις ψηφιακές της επιδόσεις

18 Μαΐου 2018

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα για το 2018 του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), ενός εργαλείου που παρακολουθεί τις επιδόσεις των 28 κρατών μελών όσον αφορά την ψηφιακή συνδεσιμότητα, τις ψηφιακές δεξιότητες, τη διαδικτυακή δραστηριότητα, την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον εν λόγω δείκτη, η ΕΕ γίνεται περισσότερο ψηφιακή, αλλά η πρόοδος δεν επαρκεί ώστε η Ευρώπη να φθάσει τους παγκόσμιους πρωτοπόρους και να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Το γεγονός αυτό επιτάσσει την ταχεία ολοκλήρωση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς και την αύξηση των επενδύσεων στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3742_el.pdf

 

 

Η ΕΕ θα αυξήσει τις δαπάνες και θα βελτιώσει την παροχή εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε παρατεταμένες κρίσεις

18 Μαΐου 2018

Η εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης βοηθά εκατομμύρια παιδιά που έχουν ανάγκη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα νέο πλαίσιο πολιτικής που έχει ως στόχο την αύξηση της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις στο 10 % του συνολικού της προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας από το 2019. Η πολιτική έχει επίσης ως στόχο τα παιδιά που έχουν παγιδευτεί σε ανθρωπιστικές κρίσεις να επιστρέψουν στη μάθηση εντός 3 μηνών.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3822_el.pdf

 

 

Κυκλική οικονομία: Οι νέοι ενωσιακοί κανόνες θα καταστήσουν την ΕΕ παγκόσμια πρωτοπόρο στη διαχείριση αποβλήτων και στην ανακύκλωση

22 Μαΐου 2018

Σήμερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν μια δέσμη φιλόδοξων μέτρων για να καταστεί η νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα κατάλληλη για το μέλλον, στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών για την κυκλική οικονομία.

Οι νέοι κανόνες - με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία, που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 - θα συμβάλλει στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, θα αυξήσει σημαντικά την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων και των απορριμμάτων συσκευασίας· Θα καταργήσει σταδιακά την υγειονομική ταφή και θα προωθήσει τη χρήση των οικονομικών μέσων, όπως τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Η νέα νομοθεσία ενισχύει την «ιεράρχηση των αποβλήτων», και συγκεκριμένα απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα που να δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη, στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση, παρά στην υγειονομική ταφή και στην αποτέφρωση, καθιστώντας έτσι δυνατή την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_el.pdf

 

 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2018 - Εαρινή Δέσμη: Η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη μέλη με στόχο να επιτευχθεί βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

23 Μαΐου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις (CSR) της για το 2018, οι οποίες καθορίζουν τις κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής για τα μεμονωμένα κράτη μέλη για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Η ευρωπαϊκή οικονομία αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας, με ιστορικά υψηλά επίπεδα απασχόλησης, ανάκαμψη των επενδύσεων και βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2018, η ανάπτυξη τα επόμενα δύο έτη θα επιβραδυνθεί ελαφρώς, αλλά θα παραμείνει ισχυρή. Οι τρέχουσες ευνοϊκές συνθήκες θα πρέπει να αξιοποιηθούν με στόχο οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες να γίνουν ισχυρότερες και ανθεκτικότερες. Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις που προτείνονται σήμερα βασίζονται στην πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν ως στόχο να κεφαλαιοποιηθούν οι θετικές οικονομικές προοπτικές, προκειμένου να καθοδηγήσουν τα κράτη μέλη να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_el.pdf

 

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019: Η Επιτροπή προτείνει έναν προϋπολογισμό που εστιάζεται στη συνέχεια και την επίτευξη αποτελεσμάτων, με έμφαση στην ανάπτυξη, την αλληλεγγύη και την ασφάλεια

23 Μαΐου 2018

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019, ύψους 166 δισ. EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων, που αντιστοιχεί σε αύξηση 3 % σε σχέση με το 2018, για τη στήριξη μιας ισχυρότερης και ανθεκτικότερης ευρωπαϊκής οικονομίας και την προώθηση της αλληλεγγύης και της ασφάλειας και στις δύο πλευρές των συνόρων της ΕΕ.

Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ο έκτος στο πλαίσιο του ισχύοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 και λειτουργεί εντός των περιορισμών που τίθενται εκεί. Έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και νέων πρωτοβουλιών, αλλά και για να ενισχύσει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3870_el.pdf

 

 

Ένωση Κεφαλαιαγορών: διευκόλυνση της χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων μέσω των κεφαλαιαγορών

24 Μαΐου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες με σκοπό να δοθεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (MME) καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω των δημόσιων (χρηματιστηριακών) αγορών.

Ως μέρος του θεματολογίου της ΕΕ για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU), η σημερινή πρωτοβουλία αναμένεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αντλούν ευκολότερα και φθηνότερα χρηματοδότηση μέσω της αγοράς, ώστε να μπορούν να επεκτείνονται.

Παρά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εισαγωγή στο χρηματιστήριο, οι δημόσιες αγορές της ΕΕ δεν είναι εύκολο να προσελκύσουν νέους εκδότες για ΜΜΕ. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή, όπως ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2017 στην ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, επιθυμεί να προσαρμόσει τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση στις δημόσιες αγορές. Η πρόταση αυτή συμπληρώνει μια ευρεία σειρά μέτρων που έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή μετά τη δρομολόγηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση μέσω της αγοράς.

Ο στόχος είναι, αφενός, να μειωθεί η γραφειοκρατία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που προσπαθούν να εκδώσουν και να διαπραγματευθούν κινητές αξίες στις «αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ», μια νέα κατηγορία τόπου διαπραγμάτευσης για μικρούς εκδότες και, αφετέρου, να ενισχυθεί η ρευστότητα των μετοχών των εισηγμένων ΜΜΕ. Οι νέοι κανόνες θα εισαγάγουν μια πιο αναλογική προσέγγιση όσον αφορά τη στήριξη της εισαγωγής των ΜΜΕ σε δημόσιες αγορές, διασφαλίζοντας συγχρόνως την προστασία των επενδυτών και την ακεραιότητα της αγοράς.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3727_el.pdf

 

 

Βιώσιμα χρηματοοικονομικά: ο χρηματοπιστωτικός τομέας καθίσταται ισχυρός παράγοντας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

24 Μαΐου 2018

Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τις πρώτες συγκεκριμένες δράσεις για να δώσει τη δυνατότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ να πρωτοστατήσει στις προσπάθειες για μια πιο πράσινη και πιο καθαρή οικονομία.

Οι προτάσεις επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να αναλάβει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού. Η συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού τομέα θα δώσει σημαντική ώθηση στις προσπάθειες για μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, ενισχύοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_el.pdf

 

 

Η πολιτική συνοχής μετά το 2020: νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής βοηθά κράτη μέλη και περιφέρειες να βελτιώσουν τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ

24 Μαΐου 2018

Η Επιτροπή επέλεξε πέντε εθνικές και περιφερειακές αρχές στην Ελλάδα, την Πολωνία, την Ισπανία, την Κροατία και τη Βουλγαρία για να συμμετάσχουν σε μια νέα πιλοτική δράση με αντικείμενο τη χρηστή διακυβέρνηση και την οικοδόμηση διοικητικής ικανότητας.

Η δράση αφορά τα εξής 5 προγράμματα της πολιτικής συνοχής: το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Ελλάδα, το περιφερειακό πρόγραμμα για το βοεβοδάτο του Lubelskie στην Πολωνία, το περιφερειακό πρόγραμμα για την αυτόνομη κοινότητα της Εστρεμαδούρα στην Ισπανία, το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και συνοχή» στην Κροατία και το πρόγραμμα «Περιφέρειες υπό ανάπτυξη» στη Βουλγαρία.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3833_el.pdf

 

 

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή επιβάλλει δεσμευτικές υποχρεώσεις στη Gazprom με στόχο να καταστεί δυνατή η ελεύθερη ροή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές στις αγορές αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

24 Μαΐου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία επιβάλλει στη Gazprom σειρά υποχρεώσεων που διαλύουν τις ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με τον ανταγωνισμό και καθιστούν δυνατή την ελεύθερη ροή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές στις αγορές αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, προς όφελος των Eυρωπαίων καταναλωτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3921_el.pdf

 

 

Δίκαιη φορολόγηση: Η Επιτροπή προτείνει τελικά τεχνικά μέτρα για τη δημιουργία ενός μελλοντικού συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ που θα είναι θωρακισμένο έναντι της απάτης

25 Μαΐου 2018

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα τις λεπτομερείς τεχνικές τροποποιήσεις των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), με τις οποίες συμπληρώνεται η πρόσφατη πρότασή μας για αναμόρφωση του συστήματος ώστε να καταστεί περισσότερο ανθεκτικό έναντι της απάτης.

Η σημερινή δέσμη μέτρων τροποποιεί σημαντικά τους κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ και αναμένεται να διευκολύνει τις εταιρείες σε όλη την ΕΕ, θέτοντας τέλος στα 25 έτη του «μεταβατικού» καθεστώτος ΦΠΑ στην ενιαία αγορά. Τον περασμένο Οκτώβριο, η Επιτροπή πρότεινε τις βασικές αρχές για τη δημιουργία ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ, γεγονός που θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί η απάτη που πλήττει, επί του παρόντος, τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ΕΕ και εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 50 δισ. EUR ετησίως. Με αυτά τα τεχνικά μέτρα, η Επιτροπή ευελπιστεί ότι τα κράτη μέλη θα αρχίσουν συζητήσεις σχετικά με τις ευρύτερες αρχές ή «ακρογωνιαίους λίθους» ενός απλούστερου και περισσότερο ανθεκτικού οριστικού συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ για τις εμπορευματικές συναλλαγές εντός της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3834_el.pdf

 

 

Φαρμακευτικά προϊόντα: Η Επιτροπή βελτιώνει τους κανόνες περί διανοητικής ιδιοκτησίας

28 Μαΐου 2018

Η Επιτροπή προτείνει μια στοχευμένη τροποποίηση των κανόνων περί διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό να βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές φαρμακευτικές εταιρείες να εισέλθουν σε ταχέως αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές, καθώς και για να τονωθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις στην ΕΕ.

Η ΕΕ διαθέτει ένα ισχυρό πλαίσιο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που προστατεύει την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και συντηρεί την κορυφαία παγκοσμίως καινοτομία της φαρμακοβιομηχανίας. Για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το υφιστάμενο σύστημα και για να αρθεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα των παρασκευαστών της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει μια στοχευμένη τροποποίηση: τη λεγόμενη «απαλλαγή της παρασκευαστικής δραστηριότητας» από τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3907_el.pdf

 

 

Πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης: νέοι κανόνες της ΕΕ για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων

28 Μαΐου 2018

Καθώς η ποσότητα των βλαβερών πλαστικών απορριμμάτων στους ωκεανούς και τις θάλασσες αυξάνεται όλο και περισσότερο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίοι βάζουν στο στόχαστρο τα 10 πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που συναντάμε περισσότερο στις παραλίες και τις θάλασσες της Ευρώπης, καθώς και τα απολεσθέντα και εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία.

Όλα μαζί αυτά τα προϊόντα αποτελούν το 70% του συνόλου των θαλάσσιων απορριμμάτων. Οι νέοι κανόνες είναι αναλογικοί και σχεδιασμένοι για κάθε περίπτωση χωριστά, ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικά μέτρα θα εφαρμόζονται για διαφορετικά προϊόντα. Όταν υπάρχουν εναλλακτικά προϊόντα άμεσα διαθέσιμα και οικονομικά προσιτά, τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης θα απαγορεύονται από την αγορά. Όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν σαφείς εναλλακτικές επιλογές, δίνεται έμφαση στον περιορισμό της χρήσης τους μέσω μείωσης της κατανάλωσης σε εθνικό επίπεδο, απαιτήσεων σχεδιασμού και επισήμανσης, καθώς και υποχρεώσεων των κατασκευαστών τους για διαχείριση των αποβλήτων/καθαρισμό. Χάρη στους νέους κανόνες, η Ευρώπη θα πρωτοστατεί σε ένα ζήτημα παγκοσμίων διαστάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_el.pdf

 

 

Επαναχρησιμοποίηση του νερού: η Επιτροπή προτείνει μέτρα ώστε να καταστεί ευκολότερη και ασφαλέστερη για γεωργική άρδευση.

28 Μαΐου 2018

Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες με στόχο την τόνωση και τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης του νερού στην ΕΕ, για γεωργική άρδευση. Οι νέοι κανόνες θα βοηθήσουν τους γεωργούς να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των λυμάτων, ανακουφίζοντας περιοχές με λειψυδρία και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και τους καταναλωτές.

Ο κ. Βέλα, επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, δήλωσε: «Η παρούσα πρόταση θα δημιουργήσει μόνο νικητές — οι γεωργοί μας θα έχουν πρόσβαση σε βιώσιμη προμήθεια νερού για άρδευση, οι καταναλωτές θα γνωρίζουν ότι τα προϊόντα που καταναλώνουν είναι ασφαλή και οι επιχειρήσεις μας θα ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες. Ο μεγαλύτερος νικητής θα είναι το περιβάλλον, καθώς η πρόταση συμβάλλει στο να διαχειριστούμε καλύτερα τον πλέον πολυτιμότερο πόρο μας- το νερό.»

Τι προτείνει η Επιτροπή;

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3929_el.pdf

 

 

Η πολιτική για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή μετά το 2020: Ερωτήσεις και απαντήσεις

29 Μαΐου 2018

Η πολιτική για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή μετά το 2020: Ερωτήσεις και απαντήσεις Βλ. IP/18/3885

1. Μια εκσυγχρονισμένη πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες

Η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής συνοχής. Στόχος είναι να επιταχυνθεί η οικονομική και η κοινωνική σύγκλιση και, παράλληλα, να υποβοηθηθούν οι περιφέρειες να αξιοποιήσουν πλήρως την παγκοσμιοποίηση και να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα εργαλεία για την επίτευξη εύρωστης και διαρκούς ανάπτυξης. Όλες οι περιφέρειες παραμένουν επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής στην Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να βασίζεται σε τρεις κατηγορίες: λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης και περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3866_el.pdf

 

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική συνοχής μετά το 2020

29 Μαΐου 2018

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής για τη συνοχή, η οποία αποτελεί τη βασική επενδυτική πολιτική της ΕΕ και μία από τις πλέον απτές εκφράσεις της αλληλεγγύης.

Η οικονομία της ΕΕ ανακάμπτει, αλλά απαιτούνται πρόσθετες επενδυτικές προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν οι επίμονες διαφορές μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Με προϋπολογισμό ύψους 373 δισ. ευρώ [1] για αναλήψεις υποχρεώσεων, για την περίοδο 2021-2027, η μελλοντική πολιτική συνοχής διαθέτει την επενδυτική ισχύ για να γεφυρωθούν αυτές οι διαφορές. Οι πόροι θα εξακολουθήσουν να επικεντρώνονται στις περιφέρειες που τους χρειάζονται περισσότερο για να συγκλίνουν με την υπόλοιπη ΕΕ. Ταυτόχρονα, θα εξακολουθήσει να υπάρχει ισχυρή και άμεση σύνδεση ανάμεσα στην ΕΕ και τις περιφέρειες και τις πόλεις της.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_el.pdf

 

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Νέο Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και Ταμείο για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες

30 Μαΐου 2018

Στον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με την ονομασία Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), και ένα ενισχυμένο και αποτελεσματικότερο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).

Για την περίοδο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα είναι αξίας 101,2 δισ. ευρώ και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αξίας 1,6 δισ. ευρώ. Και τα δύο στοχεύουν σε επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό: διασφαλίζοντας ότι όλοι είναι εφοδιασμένοι με τις κατάλληλες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, με βάση τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Το Ταμείο για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες θα έχει προϋπολογισμό ύψους 947 εκατ. ευρώ για περίοδο 7 ετών. Θα στηρίξει περισσότερο την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα διασφαλίζει ότι οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_el.pdf

 

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει το διπλασιασμό της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Erasmus

30 Μαΐου 2018

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διπλασιαστεί η χρηματοδότηση για το Erasmus στα 30 δισ. EUR.

Το πρόγραμμα Erasmus παρέχει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε εκατομμύρια νέους Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να καταρτιστούν ή να αποκτήσουν γνώσεις στο εξωτερικό, διευρύνοντας την εμπειρία και την ευαισθησία τους για την Ευρώπη και αυξάνοντας τις μελλοντικές τους ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Με τη διπλάσια χρηματοδότηση, το εν λόγω πρόγραμμα θα στηρίξει ακόμα πιο αποτελεσματικά βασικούς πολιτικούς στόχους, όπως η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης μέχρι το 2025, η χειραφέτηση των νέων και η προώθηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω πολιτικών για τους νέους, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3948_el.pdf

 

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ενίσχυση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα της Ευρώπης

30 Μαΐου 2018

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί σε 1,85 δισ. ευρώ η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και τον τομέα των οπτικοακουστικών έργων.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3950_el.pdf

 

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: 181 εκατ. EUR για την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ

30 Μαΐου 2018

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 181 εκατ. EUR προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα χρηματοδοτήσει στοχευμένη κατάρτιση και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών επιβολής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα παράσχει επίσης στήριξη σε ερευνητικές δραστηριότητες μέσω της αγοράς τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και τη διερεύνηση της απάτης, και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ασφαλή συστήματα πληροφοριών.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3967_el.pdf

 

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020

1 Ιουνίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα προτάσεις κανονισμών για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Οι προτάσεις αυτές αφορούν έναν κανονισμό σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ (προτείνεται νέος τρόπος εργασίας, με τον οποίο καλύπτονται οι άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς, η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και τα τομεακά προγράμματα στήριξης), έναν κανονισμό για την ενιαία κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) και έναν οριζόντιο κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ. Οι προτάσεις αυτές δίνουν μορφή στις ιδέες για το μέλλον της ΚΓΠ, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας, που παρουσίασε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3974_el.pdf

 

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Κοινή Γεωργική Πολιτική για την περίοδο 2021-2027

1 Ιουνίου 2018

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Με τις προτάσεις αυτές, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 365 δισ. EUR, εξασφαλίζεται ότι η ΚΓΠ παραμένει μακρόπνοη πολιτική, εξακολουθεί να στηρίζει τους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες, καθοδηγεί τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας στην ΕΕ και αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες της ΕΕ για την περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για το κλίμα. Οι σημερινές προτάσεις δίνουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία και αρμοδιότητες για να επιλέγουν πώς και πού να επενδύουν τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ που τους αναλογεί, με σκοπό την επίτευξη φιλόδοξων στόχων που τίθενται σε επίπεδο ΕΕ για έναν έξυπνο, ανθεκτικό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό γεωργικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται δίκαιη και καλύτερα στοχευμένη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3985_el.pdf

 

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει την αύξηση της χρηματοδότησης στην υποστήριξη δράσεων για το περιβάλλον και το κλίμα

 

1 Ιουνίου 2018

Με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021–2027, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί κατά περίπου 60% η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE, του ενωσιακού προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Για το πρόγραμμα LIFE, η Επιτροπή προτείνει μια από τις μεγαλύτερες αναλογικά αυξήσεις μεταξύ των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, με προϋπολογισμό ύψους 5,45 δισ. ευρώ για την περίοδο μεταξύ 2021 και 2027*. Η Επιτροπή έχει ενσωματώσει δράσεις για το κλίμα σε όλα τα μεγάλα προγράμματα δαπανών της ΕΕ, και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν την πολιτική συνοχής, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενέργεια, τις μεταφορές, την έρευνα και την καινοτομία, την κοινή γεωργική πολιτική αλλά και την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, ούτως ώστε ο προϋπολογισμός της ΕΕ να αποτελέσει κινητήριο παράγοντα για τη βιωσιμότητα. Προκειμένου να υλοποιηθεί η συμφωνία του Παρισιού και οι δεσμεύσεις για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή προτίθεται να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους στη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, ορίζοντας ότι τουλάχιστον το 25% των δαπανών της ΕΕ θα πρέπει να κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_el.pdf

 

 

Το πρόγραμμα InvestEU: Ερωτήσεις και απαντήσεις

 

6 Ιουνίου 2018

Τι είναι το InvestEU;

Το πρόγραμμα InvestEU θα συνενώσει υπό την ίδια στέγη τα πολυάριθμα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που διατίθενται επί του παρόντος για τη στήριξη των επενδύσεων στην ΕΕ, ώστε η ενωσιακή χρηματοδότηση για επενδυτικά έργα στην Ευρώπη να καταστεί απλούστερη, αποδοτικότερη και πιο ευέλικτη.

Το πρόγραμμα InvestEU περιλαμβάνει το Ταμείο InvestEU, τον Συμβουλευτικό Κόμβο InvestEU και την Πύλη InvestEU. Θα ενισχύσει περαιτέρω τη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα στηρίξει τις επενδύσεις και την καινοτομία στην ΕΕ.

Το πρόγραμμα InvestEU θα διαρκέσει από το 2021 έως το 2027 και βασίζεται στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ, μέσω της παροχής εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ώστε να στηριχθούν οι επενδύσεις και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση στην ΕΕ. Το InvestEU σκοπεύει να ενεργοποιήσει 650 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4010_el.pdf

 

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Πρόγραμμα InvestEU για τη στήριξη της απασχόλησης,της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη

6 Ιουνίου 2018

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθεί το πρόγραμμα InvestEU, προκειμένου η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων να υπαχθεί σε κοινό πλαίσιο.

Το πρόγραμμα InvestEU θα συγκεντρώσει τα πολλά διαφορετικά χρηματοδοτικά προγράμματα που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος και θα επεκτείνει το επιτυχημένο μοντέλο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, του σχεδίου Γιούνκερ. Με το πρόγραμμα InvestEU, η Επιτροπή θα δώσει περαιτέρω ώθηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στις επενδύσεις και την καινοτομία.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_el.pdf

 

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: ένα διαστημικό πρόγραμμα ύψους 16 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ μετά το 2020

6 Ιουνίου 2018

Στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση 16 δισ. ευρώ για να βοηθήσει την ΕΕ να διατηρήσει και μάλιστα να ενισχύσει περαιτέρω τον ηγετικό ρόλο της στον τομέα του διαστήματος.

Η διαστημική τεχνολογία και τα συναφή δεδομένα και υπηρεσίες έχουν γίνει πλέον απαραίτητα στοιχεία της καθημερινότητας των Ευρωπαίων και βοηθούν την Ευρώπη στην προώθηση των στρατηγικών συμφερόντων της. Χάρη σε σημαντικές επενδύσεις, η ΕΕ έχει σημαντικό προβάδισμα στις διαστημικές δραστηριότητες και η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία είναι μία από τις πλέον ανταγωνιστικές. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές νέες προκλήσεις και παράγοντες σε παγκόσμιο επίπεδο. Το νέο διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ θα αυξήσει τις επενδύσεις σε διαστημικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες και τεχνολογίες και ενισχύοντας την αυτόνομη πρόσβαση της Ευρώπης στο διάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4022_el.pdf

 

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει την επένδυση 9,2 δισ. ευρώ στο πρώτο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της ΕΕ

6 Ιουνίου 2018

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία του πρώτου προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη και την επένδυση 9,2 δισ. ευρώ για την προσαρμογή του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για το διάστημα 2021-2027 στις εντεινόμενες ψηφιακές προκλήσεις.

Με τη στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δημιουργήσαμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο κατάλληλο για την ψηφιακή εποχή. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να συνδυαστεί με εξίσου φιλόδοξη χρηματοδότηση και με επενδύσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη προκειμένου να αυξηθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν οι στρατηγικές ψηφιακές ικανότητες της Ευρώπης. Αυτές οι καίριας σημασίας ικανότητες αφορούν την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και εξασφαλίζουν την ευρεία χρήση και προσβασιμότητά τους σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τον δημόσιο τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_el.pdf

 

 

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017

6 Ιουνίου 2018

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή της σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Η έκθεση επισημαίνει ότι, παρόλο που το 2017 ήταν ένα έτος προκλήσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα, λειτούργησαν οι δομές και τα υφιστάμενα εργαλεία για να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα του Χάρτη αποτελούν πραγματικότητα. Η περαιτέρω στήριξη για τον σεβασμό και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για ελεύθερη και δυναμική κοινωνία των πολιτών, θα συνεχίσουν να έχουν κεντρικό ρόλο στο 2018.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4047_el.pdf

 

 

Εμπορική άμυνα της ΕΕ: ισχυρότεροι και αποτελεσματικότεροι κανόνες τίθενται σε ισχύ

7 Ιουνίου 2018

Οι νέοι κανόνες εμπορικής άμυνας θα αρχίσουν να ισχύουν από αύριο, 8 Ιουνίου. Κάθε νέα έρευνα που ξεκινά κατά ή μετά την ημερομηνία αυτή θα υπόκειται στους εκσυγχρονισμένους κανόνες αντιντάμπινγκ και κανόνες κατά των επιδοτήσεων.

Οι αλλαγές που τίθενται σε ισχύ από αύριο με στόχο τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ, θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΕ να επιβάλλει υψηλότερους δασμούς σε ορισμένες περιπτώσεις τροποποιώντας τον «κανόνα του χαμηλότερου δασμού», θα συντομεύσουν την περίοδο έρευνας ώστε να επισπεύδεται η διαδικασία, θα αυξήσουν τη διαφάνεια και προβλεψιμότητα του συστήματος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και θα αντανακλούν τα υψηλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που ισχύουν στην ΕΕ. Ολοκληρώνουν μία σημαντική αναθεώρηση των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ, περιλαμβάνοντας και τη νέα μεθοδολογία αντιντάμπινγκ που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3973_el.pdf

 

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει το πιο φιλόδοξο μέχρι σήμερα πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία

7 Ιουνίου 2018

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 100 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία.

Ένα νέο πρόγραμμα –το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη– θα αξιοποιήσει τα επιτεύγματα και την επιτυχία του προηγούμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας (Ορίζων 2020) και θα διατηρήσει την ΕΕ πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη είναι το πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας που υπήρξε ποτέ.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_el.pdf

 

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: νέο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά με στόχο την ενδυνάμωση και την προστασία των Ευρωπαίων

7 Ιουνίου 2018

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο, ειδικό πρόγραμμα ύψους 4 δισ. ευρώ που θα ενδυναμώνει και θα προστατεύει τους καταναλωτές, και θα παρέχει στις πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρώπης τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από μια εύρυθμη ενιαία αγορά.

Το νέο πρόγραμμα θα ενισχύσει τη διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Θα στηρίξει επίσης την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, ιδίως των ΜΜΕ, θα προαγάγει την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, καθώς και την καλή μεταχείριση των ζώων, και θα θεσπίσει το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών στατιστικών

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_el.pdf

 

 

Η ΕΕ διατηρεί την ηγετική της θέση στο παγκόσμιο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων

7 Ιουνίου 2018

Με την αξία του εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων να αγγίζει τα 255 δισ. ευρώ το 2017, η ΕΕ για άλλο ένα έτος επιβεβαιώνει τη θέση της ως του μεγαλύτερου εξαγωγέα και εισαγωγέα αγροδιατροφικών προϊόντων στον κόσμο.

Το 2017 οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθαν σε 138 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5,1 %. Με την αξία των εισαγωγών να διαμορφώνεται στα 117 δισ. ευρώ, η ΕΕ εμφανίζει καθαρό εμπορικό πλεόνασμα ύψους 21 δισεκατομμυρίων ευρώ στο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων το 2017, η οποία δημοσιεύεται σήμερα.

Η συνολική παραγωγή του γεωργικού τομέα της ΕΕ το 2017 εκτιμάται σε 427 δισ. ευρώ. Η αλυσίδα μεταποίησης τροφίμων αντιπροσωπεύει το 7,5 % της απασχόλησης και το 3,7 % της συνολικής προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ. Το μερίδιο των εξαγωγών στην αξιακή αλυσίδα της παραγωγής αυξάνεται συνεχώς και, ως εκ τούτου, οι εξαγωγές αποτελούν μοχλό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στον ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4066_el.pdf

 

 

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά το 2020 : Ερωτήσεις και απαντήσεις

11 Ιουνίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για τη δημοσιονομική περίοδο της ΕΕ 2021-2027. ΙP/18/4035

Ποιος είναι ο στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης;

Η αλληλεγγύη αποτελεί κοινή αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της, αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της και αλληλεγγύη στη δράση της, εντός και εκτός της Ένωσης.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του το 2016 για την κατάσταση της Ένωσης, κατά την οποία ανήγγειλε τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: «Συχνά δείχνουμε αλληλεγγύη με μεγαλύτερη προθυμία όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Όταν καίγονταν τα δάση της Πορτογαλίας, ιταλικά αεροπλάνα έσβησαν τις φλόγες. Όταν οι πλημμύρες έκοψαν το ρεύμα στη Ρουμανία, σουηδικές γεννήτριες το επανέφεραν. Όταν χιλιάδες πρόσφυγες έφταναν στις ελληνικές ακτές, σλοβακικές σκηνές τούς πρόσφεραν κατάλυμα. Με το ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή προτείνει σήμερα τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης».

Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι να παρέχει στους νέους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων ανά την ΕΕ αλλά και εκτός αυτής, μέσω δραστηριοτήτων εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας. Τα οφέλη από τη συμμετοχή των νέων δεν θα περιοριστούν στην προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική συμμετοχή και τις επαγγελματικές προοπτικές τους, αλλά θα βοηθήσουν και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν κοινωνικές και άλλες μη ικανοποιούμενες ανάγκες.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4032_el.pdf

 

 

DiscoverEU: 15.000 ταξιδιωτικές κάρτες στη διάθεση των νέων για να εξερευνήσουν την ΕΕ το καλοκαίρι

11 Ιουνίου 2018

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να είναι 18 ετών την 1η Ιουλίου 2018, να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ και να έχουν τη διάθεση να ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι.

Από τις 26 Ιουνίου, (12:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης) οι νέοι και οι νέες μπορούν να κάνουν αίτηση για ένα εισιτήριο που θα τους δώσει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την ήπειρό τους από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2018. Η πρωτοβουλία DiscoverEU θα τους δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουν την ποικιλομορφία της Ευρώπης, να απολαύσουν τον πολιτισμικό πλούτο, να κάνουν νέες φιλίες και να αποκτήσουν μια ιδέα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.Ο επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία DiscoverEU προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε νέους και νέες να εξερευνήσουν την Ευρώπη μέσα από μια προσωπική διαδρομή που ανάλογή της δεν θα βρουν σε κανένα βιβλίο και σε κανένα ντοκιμαντέρ. Πιστεύω ότι η εμπειρία αυτή θα είναι μια θετική αλλαγή -για τους νέους που συμμετέχουν και για τις κοινότητες που επισκέπτονται. Αύριο προσφέρουμε μια ευκαιρία για 15 000 αξέχαστες ευρωπαϊκές ιστορίες, τις οποίες θα ακολουθήσουν πολύ περισσότερες αργότερα αυτή τη χρονιά, καθώς και τις επόμενες χρονιές.»

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4088_el.pdf

 

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει ένα νέο ταμείο για επενδύσεις στη θαλάσσια οικονομία και για την υποστήριξη των αλιευτικών κοινοτήτων

12 Ιουνίου 2018

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση 6,14 δισ. ευρώ στο πλαίσιο ενός απλούστερου, πιο ευέλικτου ταμείου για την ευρωπαϊκή αλιεία και τη θαλάσσια οικονομία.

Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό αλιευτικό κλάδο στην κατεύθυνση πιο βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των αλιέων μικρής κλίμακας. Επίσης, θα συμβάλει στην αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, με στόχο να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον στις παράκτιες κοινότητες. Για πρώτη φορά θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών αποσκοπώντας σε ασφαλέστερες, καθαρότερες και πιο προστατευμένες θάλασσες και ωκεανούς υπό βιώσιμη διαχείριση. Τέλος, η Επιτροπή ενισχύει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα του Ταμείου με εστίαση στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και με αναμενόμενη συμβολή του 30 % του προϋπολογισμού του στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4104_el.pdf

 

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Χρηματοδότηση για ενισχυμένη ασφάλεια για την περίοδο 2021-2027

13 Ιουνίου 2018

Η Επιτροπή Γιούνκερ έχει αναγάγει την ασφάλεια σε βασική προτεραιότητα από την πρώτη ημέρα εργασιών της. Το να νιώθει κανείς ασφάλεια και προστασία στο σπίτι του αποτελεί θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα έχει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών για τη διατήρηση της ασφάλειας των Ευρωπαίων, ιδίως από τις απειλές που δεν γνωρίζουν σύνορα και στοχεύουν ύπουλα τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας.

Τι αλλαγές θα επέλθουν στον μελλοντικό προϋπολογισμό για την εσωτερική ασφάλεια;

Κατά τα τελευταία έτη, οι απειλές για την ασφάλεια έχουν ενταθεί και διαφοροποιηθεί. Έχουν ολοένα και περισσότερο διασυνοριακό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν πλέον να ενεργούν μεμονωμένα. Παρόλο που η προστασία των πολιτών αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών. Η ασφάλεια θα παραμείνει κρίσιμης σημασίας ζήτημα για την ΕΕ τα προσεχή έτη και οι πολίτες της Ευρώπης ορθώς στρέφονται προς την Ένωση και τις εθνικές κυβερνήσεις για τα θέματα της ασφάλειας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο και αβέβαιο κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4128_el.pdf

 

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας και άμυνας

13 Ιουνίου 2018

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027), η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να εξασφαλίζει την προστασία των πολιτών της και να καταστεί η ΕΕ ισχυρότερος διεθνής παράγοντας.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, με προϋπολογισμό 13 δισ. ευρώ, θα δώσει τη χρηματοδοτική ώθηση για διασυνοριακές επενδύσεις σε προηγμένες και πλήρως διαλειτουργικές τεχνολογίες και εξοπλισμό σε τομείς όπως το κρυπτογραφημένο λογισμικό και η τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Επιπλέον, η Ύπατη Εκπρόσωπος, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προτείνει σήμερα τον ευρωπαϊκό μηχανισμό για την ειρήνη —ένα νέο μέσο εκτός του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ το οποίο θα διαθέτει 10,5 δισ. ευρώ— που θα βελτιώσει την ικανότητα της ΕΕ να προλαμβάνει τις συγκρούσεις, να εδραιώνει την ειρήνη και να εγγυάται τη διεθνή ασφάλεια.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_el.pdf

 

 

Μια Ευρώπη που προστατεύει: η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις υβριδικές απειλές

13 Ιουνίου 2018

Σε συνέχεια της επίθεσης στο Salisbury και ύστερα από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος προτείνουν σήμερα περαιτέρω βήματα για την αξιοποίηση του έργου που έχει ήδη επιτευχθεί για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, καθώς και των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών (ΧΒΡΠ).

Παρουσιάζουν επίσης στοιχεία σχετικά με τη συνολική υλοποίηση του κοινού πλαισίου για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Επιπλέον, η Επιτροπή αξιολογεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε βασικά ζητήματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου δράσης στον τομέα των ΧΒΡΠ.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4123_el.pdf

 

 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: 4,8 δισ. EUR για τη χρηματοδότηση της ασφάλειας για μια Ευρώπη που προστατεύει

13 Ιουνίου 2018

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί σημαντικά η τρέχουσα χρηματοδότηση της ασφάλειας — από 3,5 δισ. EUR σε 4,8 δισ. EUR.

Καθώς οι απειλές αποκτούν ολοένα και πιο πολύπλοκο και διεθνή χαρακτήρα, τα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία μιας Ένωσης που θα είναι ανθεκτική στις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και καλύτερα εξοπλισμένη για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Το ποσό των 2,5 δισ. EUR στο πλαίσιο του ενισχυμένου Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) συμπληρώνεται από σχεδόν 1,2 δισ. EUR για τον ασφαλέστερο παροπλισμό των πυρηνικών δραστηριοτήτων σε ορισμένα κράτη μέλη και προστίθεται στο 1,1 δισ. EUR για την ενίσχυση των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4125_el.pdf

 

 

Η Επιτροπή παρέχει υποστήριξη για επιπλέον 32 έργα μεταρρύθμισης στην Ελλάδα

13 Ιουνίου 2018

Σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία εγκρίνονται 32 πρόσθετα αιτήματα της Ελλάδας για τεχνική υποστήριξη μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από τη συνιστώσα της τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την Ελλάδα, κατόπιν εκούσιας μεταφοράς, από την τελευταία, 20 εκατ. ευρώ στο ΠΣΔΜ. Τα νέα μέτρα θα προστεθούν στα πάνω από 100 έργα μεταρρύθμισης που έχει ήδη συντονίσει η Επιτροπή στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4143_el.pdf

 

 

Τρόφιμα δύο ποιοτήτων: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την κοινή μεθοδολογία δοκιμών

14 Ιουνίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις δημοσίευσε μια κοινή μεθοδολογία δοκιμών για τη σύγκριση της ποιότητας των τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), το οποίο αποτελεί την υπηρεσία επιστημονικής γνώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέπτυξε μια κοινή μεθοδολογία που επιτρέπει στις εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών να πραγματοποιούν δοκιμές, συγκρίνοντας τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά των τροφίμων που πωλούνται με παρόμοια συσκευασία σε όλη την Ένωση. Το βήμα αυτό συμπληρώνει τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί η Επιτροπή έπειτα από την ομιλία του προέδρου κ. Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών παρουσιάζει σήμερα τη μεθοδολογία στο πλαίσιο συνεδρίασης του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4122_el.pdf

 

 

Εαρινό τακτικό Ευρωβαρόμετρο 2018 : Ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, αυξάνεται η εμπιστοσύνη στην Ένωση και η αισιοδοξία για το μέλλον

14 Ιουνίου 2018

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύτηκε, η πλειονότητα των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η κατάσταση της οικονομίας είναι καλή και είναι αισιόδοξοι για το μέλλον. Η εμπιστοσύνη στην Ένωση βρίσκεται σε άνοδο, ενώ η στήριξη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται ότι έχουν ωφεληθεί από τις βασικές πολιτικές της Ένωσης, ενώ τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων υποστηρίζουν μια ισχυρή ΕΕ όσον αφορά το εμπόριο. Τέλος, η πλειονότητα των Ευρωπαίων έχει θετική εικόνα για την ΕΕ, ενώ το ποσοστό που πιστεύει ότι η φωνή του μετράει έφθασε τα υψηλότερα επίπεδα από το 2004. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά συμπεράσματα του τελευταίου τακτικού Ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 17 και 28 Μαρτίου.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_el.pdf

 

 

Κοινή δήλωση του αντιπροέδρου κ. Άνσιπ και της επιτρόπου κας Γκαμπριέλ για τη συμπλήρωση ενός έτους από την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής στην Ευρώπη

15 Ιουνίου 2018

Με τη συμπλήρωση του πρώτου έτους χωρίς χρεώσεις περιαγωγής στην ΕΕ, ο αντιπρόεδρος κ. Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, και η επίτροπος κα Μαρίγια Γκαμπριέλ, αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, δήλωσαν τα εξής για τα μεγάλα οφέλη που αποκομίζουν οι Ευρωπαίοι από τους νέους κανόνες:

«Μας χαροποιεί το γεγονός ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα περισσότερο και με περισσότερη ελευθερία όταν ταξιδεύουν στο εσωτερικό της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Ιδίως τα άτομα που ταξιδεύουν συχνά και η νεολαία της Ευρώπης αναγνωρίζουν τα οφέλη της περιαγωγής χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4181_el.pdf

 

 

Η πολιτική συνοχής μετά το 2020: Η Επιτροπή βοηθάει στην ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης

19 Ιουνίου 2018

Σήμερα η Επιτροπή ανανεώνει την πρωτοβουλία «Κλίμακα αριστείας» της Επιτροπής, έτσι ώστε να εξακολουθήσει να παράσχει προσαρμοσμένη εμπειρογνωμοσύνη στις περιφέρειες που υστερούν στον τομέα της καινοτομίας.

Η πρωτοβουλία θα βοηθήσει τις περιφέρειες να αναπτύξουν, να επικαιροποιήσουν και να προσαρμόσουν τις έξυπνες στρατηγικές για την εξειδίκευση που διαθέτουν, δηλ. τις περιφερειακές στρατηγικές για την καινοτομία με βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους σε εξειδικευμένους τομείς, ενόψει της έναρξης δημοσιονομικής περιόδου για τα έτη 2021-2027. Θα τις βοηθήσει επίσης να εντοπίσουν τους κατάλληλους πόρους της ΕΕ για να χρηματοδοτήσουν έργα καινοτομίας και να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους με άλλες περιφέρειες που διαθέτουν παρόμοια πλεονεκτήματα, προκειμένου να συστήσουν συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4184_el.pdf

 

 

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: οι διαπραγματευτές της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα

19 Ιουνίου 2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν απόψε σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τους νέους κανόνες που θα επιτρέπουν την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδομένων οπουδήποτε εντός της ΕΕ, χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς.

Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν επίσης στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4227_el.pdf

 

 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά βασικά θέματα για μια πιο κοινωνική Ευρώπη 

21 Ιουνίου 2018

Κατά τη σημερινή σύνοδο του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών τα κράτη μέλη της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τρεις νομοθετικούς φακέλους που συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την οικοδόμηση μιας πιο ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης: την αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, τη νέα οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την οδηγία σχετικά με τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα των όρων εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4222_el.pdf

 

 

ΦΠΑ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη θέσπιση νέων εργαλείων για την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ

22 Ιουνίου 2018

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με νέα εργαλεία για την κάλυψη των κενών του ενωσιακού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Οι υφιστάμενες ασυνέπειες μπορούν να οδηγήσουν σε ευρείας κλίμακας απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και να προκαλέσουν ετήσιες απώλειες εσόδων ύψους 50 δισ. ευρώ στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα νέα μέτρα που προτάθηκαν από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017 αποσκοπούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, έτσι ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν περισσότερες πληροφορίες και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου. Όταν τα μέτρα τεθούν σε ισχύ, τα κράτη μέλη θα μπορούν να ανταλλάσσουν περισσότερες σχετικές πληροφορίες και να συνεργάζονται στενότερα για την καταπολέμηση των εγκληματικών και των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3868_el.pdf

 

 

Μια Ευρώπη που προστατεύει: Η Επιτροπή ζητά την ενίσχυση των εθνικών φορέων ισότητας για την καταπολέμηση των διακρίσεων

22 Ιουνίου 2018

Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει δέσμη μέτρων στα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι φορείς ισότητας προστατεύουν αποτελεσματικά τους πολίτες και καταπολεμούν τις διακρίσεις.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Η ισότητα είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι δεδομένη. Χρειαζόμαστε καλή νομοθέτηση και ισχυρούς και ανεξάρτητους φορείς ισότητας για την υπεράσπιση των θεμελιωδών αρχών και αξιών μας, ώστε τα θύματα διακρίσεων να μπορούν να δικαιωθούν.».

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυώνται ότι κανείς δεν μπορεί να υφίσταται διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4000_el.pdf

 

 

Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας του 2018: η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει το πλεονέκτημά της στην καινοτομία

22 Ιουνίου 2018

Ο ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας του 2018, που δημοσιεύτηκε σήμερα από την Επιτροπή, δείχνει ότι οι επιδόσεις της ΕΕ στην καινοτομία συνεχίζουν να βελτιώνονται αλλά απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα.

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή δημοσιεύει μια συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων καινοτομίας των κρατών μελών και τις συγκρίνει με διεθνείς ανταγωνιστές. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν τα κράτη μέλη, αλλά και την ΕΕ στο σύνολό της, να προσδιορίσουν τους τομείς στους οποίους πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4223_el.pdf

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέσσερις επιγραμμικές αγορές υπογράφουν δέσμευση για την ασφάλεια των προϊόντων με σκοπό να αφαιρούνται απ' αυτές τυχόν επικίνδυνα προϊόντα

25 Ιουνίου 2018

Σήμερα, τέσσερις μεγάλες επιγραμμικές αγορές, η Alibaba (για την AliExpress), η Amazon, το eBay και η Rakuten France υπέγραψαν δέσμευση για την ταχεία αφαίρεση των επικίνδυνων προϊόντων που πωλούνται σ' αυτές.

Χάρη σε διάλογο που διευκολύνθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέσσερις μεγάλες εταιρείες επιγραμμικών αγορών δεσμεύτηκαν να ανταποκρίνονται σε κοινοποιήσεις από αρχές των κρατών μελών σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα εντός 2 εργάσιμων ημερών και να αναλαμβάνουν δράση κατόπιν κοινοποιήσεων από πελάτες εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4247_el.pdf

 

 

Η ΕΕ απαντά στην απότομη αύξηση του προστατευτισμού καταργώντας αριθμό-ρεκόρ εμπορικών φραγμών

26 Ιουνίου 2018

Η ετήσια έκθεση σχετικά με τους εμπορικούς και επενδυτικούς φραγμούς, που δημοσιεύθηκε σήμερα, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξαλείψει τον μεγαλύτερο στην ιστορία της αριθμό εμπορικών φραγμών με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπες οι εταιρείες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς ανέφεραν σημαντική αύξηση του προστατευτισμού το 2017.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4286_el.pdf

 

 

Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: Κοινή δήλωση των επιτρόπων Νάβρατσιτς, Έτινγκερ και Τίσεν

27 Ιουνίου 2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του προϋπολογισμού και του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έως το 2020. Ο επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, ο επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Έτινγκερ, και η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, κ. Μαριάν Τίσεν, χαιρετίζοντας τη συμφωνία, έκαναν την ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι από το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με το νομικό πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4024_el.pdf

 

 

DiscoverEU: 15.000 νέοι μπορούν να ετοιμάζονται να εξερευνήσουν την ΕΕ αυτό το καλοκαίρι

28 Ιουνίου 2018

15.000 18χρονοι και 18χρονες επελέγησαν για να λάβουν ταξιδιωτική κάρτα, ενώ ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ξεπέρασε τις 100.000.

Στο πλαίσιο του πρώτου γύρου της πρωτοβουλίας DiscoverEU που δρομολόγησε η Επιτροπή, περισσότεροι από 100.000 νέοι και νέες απ' όλα τα κράτη μέλη υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, σε διάστημα δύο εβδομάδων που έληξε στις 26 Ιουνίου, ώρα 12.00. Ο τελικός κατάλογος των νικητών επιβεβαιώθηκε εχθές (27 Ιουνίου), σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που είχαν ανακοινωθεί.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4294_el.pdf

 

 

Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει για να προστατεύσει την ανεξαρτησία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολωνίας

2 Ιουλίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία σχετικά με τον πολωνικό νόμο περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Στις 3 Ιουλίου, οι 27 από τους 72 δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου —περισσότεροι από ένας στους τρεις δικαστές— αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να εξαναγκαστούν σε συνταξιοδότηση λόγω του γεγονότος ότι ο νέος πολωνικός νόμος περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου μειώνει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τα 70 στα 65 έτη. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται επίσης για τον Πρώτο Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του οποίου η εξαετής θητεία θα τερματιστεί πρόωρα. Σύμφωνα με τον νόμο, δίνεται στους εν ενεργεία δικαστές η δυνατότητα να δηλώσουν την επιθυμία τους να παραταθεί η θητεία τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παράταση που μπορεί να χορηγηθεί για περίοδο τριών ετών και να ανανεωθεί μία φορά. Δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια για την απόφαση του Προέδρου και δεν υπάρχει δυνατότητα δικαστικής επανεξέτασης της εν λόγω απόφασης.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4341_el.pdf

 

 

Ένωση Ασφάλειας: Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου - Ερωτήσεις και απαντήσεις

 5 Ιουλίου 2018

  1. Τί είναι το ETIAS;

Τι είναι το Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS);

Τον Νοέμβριο του 2016, η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) για την ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας στα απαλλασσόμενα από την υποχρέωση θεώρησης άτομα που ταξιδεύουν στην ΕΕ, και τα οποία επί του παρόντος είναι υπήκοοι περισσοτέρων από 60 χωρών (πλήρης κατάλογος εδώ).

Το ETIAS θα είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ΤΠ το οποίο δημιουργείται για να εντοπίζει τυχόν κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια ή την παράτυπη μετανάστευση που ενέχουν οι απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση θεώρησης επισκέπτες οι οποίοι ταξιδεύουν στον χώρο Σένγκεν, και παράλληλα να διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων για την πλειονότητα των ταξιδιωτών που δεν ενέχουν τέτοιους κινδύνους. Όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι δεν χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στον χώρο Σένγκεν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια ταξιδίου μέσω του συστήματος ETIAS πριν από το ταξίδι τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του ETIAS θα καταστήσουν δυνατή, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αρχών που διέπουν την προστασία των δεδομένων, την εκ των προτέρων επαλήθευση δυνητικών κινδύνων σχετικών με την ασφάλεια ή την παράτυπη μετανάστευση.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4362_el.pdf

 

 

Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) και την ενίσχυση του οργανισμού eu-LISA

 5 Ιουλίου 2018

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την τελική του συμφωνία για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), καθώς και για την ενίσχυση της εντολής του eu-LISA, του οργανισμού της ΕΕ για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.

Οι νομοθετικές προτάσεις για το σύστημα ETIAS και τον οργανισμό eu-LISA, που υπέβαλε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016 και τον Ιούνιο του 2017 αντίστοιχα, χαρακτηρίστηκαν ως πολιτικές προτεραιότητες στην κοινή δήλωση για τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2018-2019. Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας Τζούλιαν Κινγκ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη σημερινή έγκριση.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4367_el.pdf

 

 

Επικουρικότητα και αναλογικότητα: η ειδική ομάδα παρουσιάζει στον πρόεδρο Γιούνκερ τις προτάσεις της σχετικά με ένα νέο τρόπο εργασίας

10 Ιουλίου 2018

Η ειδική ομάδα «Επικουρικότητα, αναλογικότητα και 'Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο'», υπό την προεδρία του πρώτου αντιπροέδρου Τίμερμανς, υπέβαλε σήμερα την τελική της έκθεση στον πρόεδρο της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Η έκθεση απαντά σε τρία ερωτήματα που έθεσε ο πρόεδρος κατά τη σύσταση της ειδικής ομάδας τον Νοέμβριο του 2017: πώς να εφαρμόζονται καλύτερα οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· πώς να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και τα εθνικά κοινοβούλια στη χάραξη και υλοποίησητων πολιτικών της ΕΕ και κατά πόσον υπάρχουν τομείς πολιτικής όπου οι αρμοδιότητες θα μπορούσαν, με την πάροδο του χρόνου, να ανατεθούν εκ νέου στα κράτη μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4393_el.pdf

 

 

Η Επιτροπή ενεργοποιεί το μεταπρογραμματικό πλαίσιο και στηρίζει την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ελλάδα – Ερωτήσεις και απαντήσεις

11 Ιουλίου 2018

Τι αποφάσισε σήμερα η Επιτροπή;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση ενεργοποίησης του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας με σκοπό να διευκολύνει την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ελλάδα, με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Η προσέγγιση αυτή είχε εγκριθεί από τους Υπουργούς Οικονομικών της ζώνης του ευρώ κατά τη διάρκεια της Ευρωομάδας της 22ας Ιουνίου, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή.

Τι σημαίνει «ενισχυμένη εποπτεία»;

Η ενισχυμένη εποπτεία είναι ένα πλαίσιο σχεδιασμένο για να διευκολύνει την εξομάλυνση και να στηρίζει την ολοκλήρωση, την υλοποίηση και τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν βάσει του τρέχοντος προγράμματος στήριξης της σταθερότητας.

Επιτρέπει, επίσης, τη στενή παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης και της εξέλιξης της οικονομίας της Ελλάδας μετά τις 20 Αυγούστου 2018, οπότε θα λήξει το πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ).

Θα καταστήσει ευκολότερο τον εντοπισμό των κινδύνων ενώ προκύπτουν και θα διευκολύνει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων παρακολούθησης για την ολοκλήρωση, τη συνέχεια και την υλοποίηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς πολιτικής που καλύπτονται από το πρόγραμμα του ΕΜΣ.

Περισσότερες πληροφορίες :http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4382_el.pdf

 

 

Η Επιτροπή στηρίζει την ομαλοποίηση της κατάστασης στην Ελλάδα μέσω της ενεργοποίησης του μεταπρογραμματικού πλαισίου

11 Ιουλίου 2018

Η Επιτροπή έχει εγκρίνει απόφαση για την ενεργοποίηση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα με σκοπό να υποστηριχθεί η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ).

Στις 20 Αυγούστου, η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα σταθερότητας του ΕΜΣ, διασφαλίζοντας τη θέση της στον πυρήνα της ζώνης του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σπουδαίο αυτό επίτευγμα είναι αποτέλεσμα των θυσιών του ελληνικού λαού, της προσήλωσης της Ελλάδας στις μεταρρυθμίσεις και της αλληλεγγύης των Ευρωπαίων εταίρων της.

Η σημερινή απόφαση της Επιτροπής για την ενεργοποίηση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 (μέρος του αποκαλούμενου «δίπτυχου») διευκολύνει την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα, αξιοποιώντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Θα στηρίξει την ολοκλήρωση, την υλοποίηση και τη συνέχιση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ελληνικές αρχές. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των αγορών και, συνεπώς, να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, ιδίως κατά την αμέσως μετά το πρόγραμμα περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4381_el.pdf

 

 

Η αποστολή της ΕΕ εκτιμά την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εργασία

 12 Ιουλίου 2018

Μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) επισκέφθηκε την Καμπότζη από τις 5 έως τις 11 Ιουλίου 2018, προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση επιτόπου, όπως έχει δημιουργηθεί ύστερα από τις πρόσφατες ανησυχητικές εξελίξεις στη χώρα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλύσει τώρα, κατά προτεραιότητα, τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής, ώστε να εξετάσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί στη συνέχεια. Η ανάλυση αυτή θα λάβει επίσης υπόψη πρόσθετες γραπτές παρατηρήσεις από τις αρχές της Καμπότζης, εκθέσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και άλλων φορέων που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της εφαρμογής από την Καμπότζη των διεθνών συμβάσεων που αφορούν το αδασμολόγητο σύστημα εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ). Το σύστημα εμπορικών συναλλαγών ΟΕΟ επιτρέπει στην Καμπότζη να εξάγει όλα τα προϊόντα (εκτός από όπλα και πυρομαχικά) στην ΕΕ, χωρίς ποσοστώσεις και δασμούς.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4467_el.pdf

 

 

Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας: μια ιστορική στιγμή για το εμπόριο και τη συνεργασία

17 Ιουλίου 2018

Η 25η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου στο Τόκιο. Κατά τη σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες υπέγραψαν δύο ιστορικές συμφωνίες, τη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης, με τις οποίες ενισχύονται σημαντικά οι διμερείς σχέσεις.

Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο Ντόναλντ Τουσκ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκπροσώπησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο κορυφής. Την Ιαπωνία εκπροσώπησε ο πρωθυπουργός της Σίνζο Άμπε. Συμμετείχε επίσης ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, Γίρκι Κάταϊνεν. Οι ηγέτες της ΕΕ εξέφρασαν τα συλλυπητήριά του στον λαό της Ιαπωνίας για τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν τη δυτική Ιαπωνία και προσέφεραν την υποστήριξή τους προς τον πρωθυπουργό, ώστε να βοηθήσουν με κάθε δυνατό τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4504_el.pdf

 

 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία με τίτλο «Μόνιμη Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

18 Ιουλίου 2018

Το Σώμα των Επιτρόπων αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Μόνιμη Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο κύριος στόχος της προτεινόμενης πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα δικαιώματα που συνδέονται με αυτή δεν μπορούν να απολεσθούν, αφ' ής στιγμής έχουν αποκτηθεί.Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας αναφέρονται ιδίως στην περίπτωση του Brexit και τη μελλοντική απώλεια της ιθαγένειας της ΕΕ και των δικαιωμάτων των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4566_el.pdf

 

 

Επιστολή από τον Πρόεδρο Jean-Claude Juncker προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα

24 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker έγραψε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα για να εκφράσει τα συλλυπητήρια του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών στις πυρκαγιές στη χώρα:

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ,

Με βαριά καρδιά έχω μάθει ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τραγικά τις ζωές τους σε καταστροφικές πυρκαγιές στην Αθήνα.

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε στο πλευρό του ελληνικού λαού και των αρχών και συγχαίρω τις ακούραστες και θαρραλέες προσπάθειες των ομάδων έκτακτης ανάγκης.

Θα γίνει ό, τι είναι δυνατό για να προσφέρουμε βοήθεια σήμερα, αύριο και για όσο διάστημα χρειαστεί.

Ζήτησα από το Χρήστο Στυλιανίδη, Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, να έρθει σε άμεση επαφή με τις ελληνικές αρχές πολιτικής προστασίας και με ενημερώνει ότι έχει κινητοποιηθεί βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων αεροπλάνων και πυροσβεστικών ομάδων. Ο Επίτροπος ταξιδεύει σήμερα στην Αθήνα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα κράτη μέλη που προσέφεραν βοήθεια για τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη τους στον τομέα αυτό.

Με εκτίμηση,

Jean-Claude JUNCKER

Περισσότερες πληροφορίες :http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4663_el.pdf

 

 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Οι Κάτω Χώρες είναι η 21η χώρα που συμμετέχει στις κοινές προσπάθειες για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από την απάτη

 1 Αυγούστου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι Κάτω Χώρες είναι το 21ο κράτος μέλος της ΕΕ που θα συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συμμετοχή των Κάτω Χωρών ως 21ου κράτος μέλος της ΕΕ που θα συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως η απάτη, η διαφθορά, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή η σοβαρή διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ η οποία αφορά ποσά που υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα λειτουργεί από το τέλος του 2020 σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες :http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4770_el.pdf

 

 

Η Επιτροπή προσφέρει περαιτέρω στήριξη στους ευρωπαίους γεωργούς που πλήττονται από την ξηρασία

 2 Αυγούστου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέκεται στο πλευρό των γεωργών της Ευρώπης φέτος το καλοκαίρι, καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της ακραίας ξηρασίας.

Οι αγρότες θα μπορούν να λαμβάνουν ως προκαταβολή τις άμεσες ενισχύσεις και τις ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης και θα τους χορηγηθεί μεγαλύτερη ευελιξία για τη χρήση γης η οποία κανονικά δεν θα χρησιμοποιούνταν για παραγωγή, προκειμένου να τραφούν τα ζώα τους.

Η συνεχής και παρατεταμένη ξηρασία που επικρατεί σε διάφορες χώρες της ΕΕ έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγή των αροτραίων καλλιεργειών, καθώς και στις ζωοτροφές. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις και στην καλή μεταχείριση των ζώων. Επιπλέον, η μείωση του επιπέδου των ζωοτροφών έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στο εισόδημα των κτηνοτρόφων, διότι θα αυξήσει το κόστος των εισροών τους, αν υπάρξει έλλειψη χορτονομών αργότερα κατά τη διάρκεια του έτους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4801_el.pdf

 

 

Συχνές ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

7 Αυγούστου 2018

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Στις 8 Ιουνίου 2017, 20 κράτη μέλη της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία ως προς τη σύσταση της νέας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας. Ο κανονισμός για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 12 Οκτωβρίου 2017 και τέθηκε σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου 2017.

Την 1η Αυγούστου 2018, η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συμμετοχή των Κάτω Χωρών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σήμερα, 7 Αυγούστου 2018, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η Μάλτα θα είναι το 22ο κράτος μέλος της ΕΕ που θα συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία*.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι μια ανεξάρτητη και αποκεντρωμένη εισαγγελική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αρμοδιότητες έρευνας, άσκησης διώξεων και παραπομπής στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως η απάτη, η διαφθορά ή η διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ για ποσά μεγαλύτερα των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα λειτουργεί ως ενιαία αρχή σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και θα συνδυάζει ευρωπαϊκές και εθνικές προσπάθειες επιβολής του νόμου σε μια ενιαία, αδιάλειπτη και αποδοτική προσέγγιση.

Γιατί χρειαζόμαστε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;

Περισσότερες πληροφορίες :http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4767_el.pdf

 

 

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματός στήριξης

20 Αυγούστου 2018

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε επιτυχώς ένα τριετές πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), με εξασφαλισμένη τη θέση της στον πυρήνα της ζώνης του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος αποτελεί απόδειξη των προσπαθειών του ελληνικού λαού, της προσήλωσης της χώρας στις μεταρρυθμίσεις, καθώς και της αλληλεγγύης των Ευρωπαίων εταίρων της.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλώντ Γιούνκερ δήλωσε: «Η ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ενώ οι Ευρωπαίοι εταίροι απέδειξαν την αλληλεγγύη τους, ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε όλες τις προκλήσεις με αξιοσημείωτο θάρρος και αποφασιστικότητα. Όλο αυτό το διάστημα αγωνίστηκα για να παραμείνει η Ελλάδα στον πυρήνα της Ευρώπης. Καθώς ο ελληνικός λαός ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στη μακραίωνη ιστορία του, θα βρίσκει πάντοτε σε μένα έναν σύμμαχο, εταίρο και φίλο.»

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5002_el.pdf

 

 

Ξηρασία στην Ευρώπη: η Επιτροπή παρουσιάζει πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη των αγροτών

 30 Αυγούστου 2018

Λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι γεωργοί που επλήγησαν από την ξηρασία αυτό το καλοκαίρι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για την έμπρακτη στήριξη του τομέα. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η έγκριση πρόσθετης ευελιξίας που θα βοηθήσει τους γεωργούς να εξασφαλίσουν επαρκείς ζωοτροφές για τα ζώα τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μία ακόμη δέσμη μέτρων που αποσκοπούν στην αύξηση των διαθέσιμων πόρων χορτονομής για τα εκτρεφόμενα ζώα, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τους γεωργούς όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ξηρασίας. Η εν λόγω δέσμη συμπληρώνει τα μέτρα που είχαν ήδη εξαγγελθεί στις αρχές Αυγούστου.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5301_el.pdf

 

 

Εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-ΗΠΑ: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την επίλυση μιας μακροχρόνιας διαφοράς εντός του ΠΟΕ

 3 Σεπτεμβρίου 2018

Η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προκειμένου να επιλυθεί μια μακροχρόνια διαφορά εντός του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) όσον αφορά την εξαγωγή βόειου κρέατος προέλευσης ΗΠΑ.

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από το Συμβούλιο εντολή για να συζητήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες την επανεξέταση της λειτουργίας μιας υφιστάμενης ποσόστωσης για την εισαγωγή βόειου κρέατος χωρίς ορμόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5481_el.pdf

 

 

Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο

12 Σεπτεμβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την ευκαιρία της ομιλίας του για την Κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι δικαίως αναμένουν από την Ένωσή τους να τους παρέχει ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή σήμερα προτείνει νέους κανόνες για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο εντός μίας ώρας, δηλαδή εντός του κρίσιμου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο προκαλεί τη μεγαλύτερη ζημιά.»

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5561_el.pdf

 

 

H κατάσταση της Ένωσης το 2018: Να καταστεί η ΕΕ ένας ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας — Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

12 Σεπτεμβρίου 2018

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την ευκαιρία της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Πρέπει να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να μιλάμε με μία φωνή όταν πρόκειται για την εξωτερική μας πολιτική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα η Επιτροπή προτείνει τη μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε συγκεκριμένους τομείς των εξωτερικών μας σχέσεων. Όχι σε όλους, αλλά σε συγκεκριμένους τομείς: ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μη στρατιωτικές αποστολές. Αυτό είναι δυνατό βάσει των ισχυουσών Συνθηκών και πιστεύω ότι έχει φθάσει πλέον η στιγμή να χρησιμοποιήσουμε τη «ρήτρα γέφυρας» που μας επιτρέπει να μεταβούμε στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία — τη «ρήτρα του

χαμένου θησαυρού» της Συνθήκης της Λισαβόνας.»

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5683_el.pdf

 

 

Η κατάσταση της Ένωσης το 2018 - Ενισχυμένη εποπτεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για έναν σταθερό τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα

12 Σεπτεμβρίου 2018

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ανέφερε: «Οι Ευρωπαίοι προσδοκούν μια Ένωση που τους προστατεύει. Σήμερα, προτείνουμε μέτρα που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικότερα τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε διασυνοριακό επίπεδο.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι απειλές της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5724_el.pdf

 

 

Για τον μετριασμό του αυξανόμενου κινδύνου δασικών πυρκαγιών στο μέλλον απαιτούνται ενισχυμένα μέτρα πρόληψης

20 Σεπτεμβρίου 2018

Η τελευταία έκθεση της Επιτροπής για τις δασικές πυρκαγιές καταδεικνύει την ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής για «να κληροδοτήσουμε έναν καθαρότερο πλανήτη στις επόμενες γενιές», όπως τόνισε ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην τελευταία του ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, και υπογραμμίζει την ανάγκη λήψης αυστηρότερων μέτρων για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για τις δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική για το 2017. Στην έκθεση αναφέρεται ότι από τις δασικές πυρκαγιές καταστράφηκαν πέρυσι πάνω από 1,2 εκατομμύρια εκτάρια δασών και γης στην Ευρώπη — έκταση μεγαλύτερη από το συνολικό εμβαδόν της Κύπρου. Οι φωτιές κόστισαν επίσης τη ζωή σε 127 πολίτες και πυροσβέστες και προκάλεσαν οικονομική ζημία, η οποία εκτιμάται σε σχεδόν 10 δισ. ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5805_el.pdf

 

 

Κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές: Η Airbnb δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών

20 Σεπτεμβρίου 2018

Ύστερα από απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών τον Ιούλιο, η Airbnb δεσμεύτηκε να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις και να βελτιώσει την παρουσίαση των τιμών. Η εταιρεία έχει προθεσμία έως το τέλος του 2018, να προβεί στις εν λόγω αλλαγές σε όλες τις γλωσσικές εκδόσεις της ΕΕ στον δικτυακό της τόπο.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5809_el.pdf

 

 

ΦΠΑ: τα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να χάνουν έσοδα ύψους σχεδόν 150 δισ. ευρώ, σύμφωνα με νέα αριθμητικά στοιχεία

21 Σεπτεμβρίου 2018

Οι χώρες της ΕΕ έχασαν έσοδα σχεδόν 150 δισ. ευρώ από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) το 2016, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το λεγόμενο «έλλειμμα ΦΠΑ» δείχνει τη διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων εσόδων από τον ΦΠΑ και του ποσού που πράγματι εισπράττεται. Ενώ τα κράτη μέλη έχουν πραγματοποιήσει σημαντικό έργο για τη βελτίωση της είσπραξης του ΦΠΑ, τα σημερινά στοιχεία δείχνουν την ανάγκη να αναμορφωθεί το υπάρχον ενωσιακό σύστημα ΦΠΑ και να βελτιωθεί η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα έσοδα από τον ΦΠΑ στο πλαίσιο των προϋπολογισμών τους.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5787_el.pdf

 

 

Ευρωβαρόμετρο: 4 στους 5 πολίτες της ΕΕ στηρίζουν τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας

25 Σεπτεμβρίου 2018

Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι οι πολίτες της ΕΕ όλο και περισσότερο θεωρούν ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στη διεθνή ανάπτυξη, και ότι η αναπτυξιακή συνεργασία αποτελεί μέσο για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης

«Οι Ευρωπαίοι πολίτες στηρίζουν τις προσπάθειές μας για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης Αυτό δείχνει ότι η πρότασή μας για την εμβάθυνση της οικονομικής μας σχέσης με την Αφρική εστιάζοντας στις ιδιωτικές επενδύσεις είναι σύμφωνη με τις απόψεις των πολιτών. Θα πρέπει να εκλάβουμε αυτή τη θετική απόκριση των πολιτών ως μια πρόσκληση για να κάνουμε περισσότερα για την ανάπτυξη, και μάλιστα τώρα», δήλωσε ο επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Νέβεν Μίμιτσα.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5840_el.pdf

 

 

Μια Ευρώπη που προστατεύει: το 2017 οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ κατάσχεσαν πάνω από 31 εκατομμύρια παραποιημένα εμπορεύματα στα σύνορα της ΕΕ

27 Σεπτεμβρίου 2018

Νέα αριθμητικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι οι τελωνειακές αρχές δέσμευσαν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ περισσότερα από 31 εκατομμύρια παραποιημένα εμπορεύματα αγοραίας αξίας άνω των 580 εκατ. ευρώ.

Μολονότι οι συνολικοί αριθμοί έχουν μειωθεί από το 2016, τα παραποιημένα και δυνητικά επικίνδυνα εμπορεύματα καθημερινής χρήσης, όπως τα προϊόντα υγείας, τα φάρμακα, τα παιχνίδια και οι ηλεκτρικές συσκευές, αποτελούν σήμερα πολύ υψηλότερο ποσοστό του συνόλου των κατασχέσεων - το 43 % του συνόλου των κατασχεθέντων εμπορευμάτων ανήκε σε αυτή την κατηγορία. Συνολικά, η κυριότερη κατηγορία παραποιημένων εμπορευμάτων ήταν τα τρόφιμα, αντιπροσωπεύοντας το 24% της συνολικής ποσότητας των κατασχεθέντων εμπορευμάτων. Στη δεύτερη θέση ήταν τα παιχνίδια (11%), τα τσιγάρα (9%) και τα ενδύματα (7%).

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5912_el.pdf

 

 

Το Συμβούλιο υποστηρίζει τα σχέδια της Επιτροπής για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης

28 Σεπτεμβρίου 2018

Το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε σήμερα επίσημα τα σχέδια της Επιτροπής να επενδύσει από κοινού με τα κράτη μέλη στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής υποδομής υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης.

Οι υπερυπολογιστές είναι αναγκαίοι για την επεξεργασία ολοένα μεγαλύτερων ποσοστήτων δεδομένων. Αποφέρουν οφέλη στην κοινωνία σε πολλούς τομείς, από την υγειονομική περίθαλψη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την ασφάλεια των αυτοκινήτων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα νομίμως κανονισμό σχετικά με τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC) - μια νέα νομική και χρηματοδοτική δομή που θα συγκεντρώνει πόρους από 25 ευρωπαϊκές χώρες, θα αναπτύσσει υποδομή υπερυπολογιστών και δεδομένων, και θα στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα, χάρη στη συμμετοχή επιστημόνων, επιχειρήσεων και βιομηχανικών κλάδων. Η δομή αυτή θα βελτιώσει την πρόσβαση των Ευρωπαίων χρηστών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σε υπερυπολογιστές, που είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5864_el.pdf

 

 

ECOFIN: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην πορεία προς ένα αναμορφωμένο σύστημα ΦΠΑ στην ΕΕ

2 Οκτωβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο που σημείωσαν σήμερα τα κράτη μέλη όσον αφορά τις απαραίτητες βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην ΕΕ.

Στη σημερινή συνάντηση των υπουργών Οικονομικών των χωρών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο επιτεύχθηκαν συμφωνίες σ' αυτόν τον τομέα, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην καθημερινή λειτουργία του συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ, το οποίο χρειάζεται επειγόντως περαιτέρω σε βάθος μεταρρυθμίσεις.

«Τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Επιτροπή μόλις πριν μερικές εβδομάδες δείχνουν ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να χάνουν 150 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ ετησίως. Οι σημερινές συμφωνίες αποτελούν ένα ακόμη βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και την αλλαγή των κανόνων ΦΠΑ προς το καλύτερο. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα δυναμική και να υπάρξουν συμφωνίες για την επίλυση των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα», δήλωσε μετά τη σύναψη των συμφωνιών ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5966_el.pdf

 

 

Μεγάλες επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα των υποδομών βοηθούν να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για την Ελλάδα

3 Οκτωβρίου 2018

Την εβδομάδα που διανύουμε η επίτροπος περιφερειακής πολιτικής κ. Κορίνα Κρέτσου θα μεταβεί στην Ελλάδα για να επισκεφτεί ή να εγκαινιάσει τρία μεγάλα έργα στον τομέα των μεταφορών και του περιβάλλοντος που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ από την ΕΕ.

Επιπλέον, η Επιτροπή, με απόφασή της, ενέκρινε την επένδυση 121 εκατ. ευρώ για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου που θα συνδέει τη χερσόνησο του Ακτίου με την Ιόνια οδό, ένας βασικός οδικός άξονας για τη σύνδεση της βορειοδυτικής με τη νότια Ελλάδα.

Η επιτυχής μελέτη, εκτέλεση ή ολοκλήρωση των έργων αυτών κατέστη δυνατή χάρη στο σχέδιο «Νέο ξεκίνημα για την εργασία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα». Η Επιτροπή δρομολόγησε το σχέδιο αυτό το 2015 με σκοπό να συμπληρώσει το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, το οποίο η χώρα ολοκλήρωσε επιτυχώς στις 20 Αυγούστου 2018. Το σχέδιο προέβλεπε έκτακτα μέτρα για να διευκολυνθεί η μεγιστοποίηση της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ στην Ελλάδα, με απώτερο σκοπό τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και των επενδύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5942_el.pdf

 

 

Μια Ευρώπη που προστατεύει: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί να αναληφθεί αποφασιστική δράση σχετικά με τις προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας

10 Οκτωβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας και καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ολοκληρώσουν επειγόντως τις εργασίες τους σχετικά με τις πρωτοβουλίες προτεραιότητας στον τομέα της ασφάλειας.

Με στόχο τη διατήρηση της θετικής δυναμικής που ανέπτυξαν οι ηγέτες της ΕΕ κατά την άτυπη σύνοδο στο Σάλτσμπουργκ, η σημερινή έκθεση παρουσιάζει τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια οι οποίες θα έχουν αποφασιστική σημασία για την ολοκλήρωση της Ένωσης Ασφάλειας πριν από τις επικείμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Μάιο του 2019. Η έκθεση αυτή αποτελεί, συνεπώς, συμβολή στις συζητήσεις για την εσωτερική ασφάλεια που θα διεξαχθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18-19 Οκτωβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6064_el.pdf

 

 

Προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες: Δήλωση της επιτρόπου κ. Τίσεν ύστερα από τη συμφωνία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

11 Οκτωβρίου 2018

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη δεύτερη πρόταση της Επιτροπής να διευρυνθεί ο κατάλογος των αναγνωρισμένων καρκινογόνων χημικών ουσιών στον χώρο εργασίας. Με τη συμφωνία αυτή, 8 επιπλέον καρκινογόνες χημικές ουσίες θα καλύπτονται από την οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των καυσαερίων κινητήρων ντίζελ. Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, επικρότησε τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα κάναμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την προστασία των Ευρωπαίων εργαζομένων από τον καρκίνο που συνδέεται με την εργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατέληξαν σε συμφωνία για τη νομοθεσία που καλύπτει οκτώ επιπλέον καρκινογόνες χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των εξατμίσεων από κινητήρες ντίζελ. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προστασία για περισσότερους από 20 εκατομμύρια εργαζομένους στην Ευρώπη. Θα επωφεληθούν οι εργαζόμενοι στους τομείς των χημικών προϊόντων, των μετάλλων και της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι επαγγελματίες οδηγοί, οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα και, ειδικότερα, οι εργαζόμενοι σε λιμάνια και αποθήκες. Παράλληλα, θα καταστήσει την εσωτερική μας αγορά απλούστερη και δικαιότερη, με ιδιαίτερη προσοχή για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να τις βοηθήσει να συμμορφωθούν με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.

Περισσότερες πληροφορίες :http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6083_el.pdf

 

 

Μια νέα στρατηγική για τη βιοοικονομία για μια βιώσιμη Ευρώπη

11 Οκτωβρίου 2018

Η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και κυκλικής βιοοικονομίας που να υπηρετεί την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία της Ευρώπης.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο Γιούνκερ και τον πρώτο Αντιπρόεδρο Τίμερμανς στην επιστολή προθέσεών τους που συνόδευε την ομιλία του Προέδρου Γιούνκεργια την κατάσταση της Ένωσης το 2018, η νέα στρατηγική για τη βιοοικονομία εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της Επιτροπής να προωθήσει την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην ΕΕ. Στόχος της είναι να βελτιώσει και να ενισχύσει τη βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων πόρων για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων και τοπικών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από περιορισμένους βιολογικούς πόρους και οικοσυστήματα, απαιτούνται προσπάθειες στον τομέα της καινοτομίας για να εξασφαλιστεί τροφή, καθαρό νερό και ενέργεια για τους ανθρώπους. Με τη βιοοικονομία μπορούν να μετατραπούν τα φύκια σε καύσιμα, να ανακυκλωθούν τα πλαστικά, να μετατραπούν τα απόβλητα σε νέα έπιπλα ή ρουχισμό ή να μετατραπούν τα βιομηχανικά υποπροϊόντα σε βιολιπάσματα. Η βιοοικονομία μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία 1 εκατομ. νέων πράσινων θέσεων εργασίας έως το 2030.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6067_el.pdf

 

 

Πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών για το 2018: η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στις υπηρεσίες εξακολουθεί να χρειάζεται βελτίωση

 12 Οκτωβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τον πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών για το 2018, που παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές της ΕΕ βαθμολογούν τις επιδόσεις 40 τομέων αγαθών και υπηρεσιών.

Ενώ η συνολική εμπιστοσύνη στις αγορές ακολουθεί θετική πορεία από το 2010, η έκθεση αποκαλύπτει ότι μόνο το 53 % των καταναλωτών έχουν τη βεβαιότητα ότι οι επιχειρήσεις στους τομείς των υπηρεσιών συμμορφώνονται με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Για τα αγαθά, το ποσοστό είναι ελάχιστα υψηλότερο, μόλις 59 %. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών δεν έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με τον πίνακα επιδόσεων του 2016. Οι τηλεπικοινωνίες, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (νερό, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, ταχυδρομικές υπηρεσίες) παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικοί τομείς για τους καταναλωτές στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Ένα θετικό στοιχείο είναι το συμπέρασμα της έκθεσης σύμφωνα με το οποίο οι διαφορές Ανατολής-Δύσης σε θέματα εμπιστοσύνης των καταναλωτών σιγά-σιγά μειώνονται. Επίσης, για υπηρεσίες όπως οι υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας (κομμωτήρια, σπα), τα καταλύματα διακοπών και οι οργανωμένες διακοπές, το επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών είναι υψηλό.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6085_el.pdf

 

 

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης: συμβολή της πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας υψηλού επιπέδου στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030»

12 Οκτωβρίου 2018

Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, η πολυσυμμετοχική πλατφόρμα υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) συνεδρίασε για δεύτερη φορά.

Τα μέλη της πλατφόρμας ενέκριναν κοινή συμβολή στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030», που θα παρουσιαστεί σύντομα στο πλαίσιο της συζήτησης για το Μέλλον της Ευρώπης την οποία ξεκίνησε ο πρόεδρος Γιούνκερ. Η συμβολή της πλατφόρμας θα βοηθήσει την Επιτροπή στην τρέχουσα προετοιμασία του εγγράφου προβληματισμού και στις μελλοντικές εργασίες της σε αυτόν τον τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6111_el.pdf

 

 

172 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ενωσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός και εκτός της ΕΕ

16 Οκτωβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει χρηματοδότηση ύψους 172,5 εκατ. ευρώ από τον γεωργικό προϋπολογισμό της ΕΕ για την προώθηση των ενωσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Την επόμενη τριετία θα διεξαχθούν 79 εκστρατείες που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως τα γαλακτοκομικά, οι ελιές και το ελαιόλαδο και τα οπωροκηπευτικά.

Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Φιλ Χόγκαν, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για την καλή ποιότητα των προϊόντων διατροφής που παράγει και για τη γαστρονομική της κληρονομιά. Οι παραγωγοί της ΕΕ μπορούν να βασιστούν στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να κάνουν γνωστά εντός και εκτός Ευρώπης τα προϊόντα υψηλής ποιότητας που παράγουν. Εγώ ο ίδιος επισκέφτηκα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως την Κίνα, την Ιαπωνία, το Μεξικό ή την Κολομβία, για να ανοίξω νέες αγορές για τα προϊόντα μας. Μπροστά μας διανοίγονται τεράστιες δυνατότητες.»

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6124_el.pdf

 

 

Εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη: Τα κράτη μέλη σημείωσαν περαιτέρω πρόοδο

16 Οκτωβρίου 2018

Η Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2018, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει περαιτέρω πρόοδο προς την κατεύθυνση των στόχων της ΕΕ για το 2020.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Η Έκθεση, η οποία είναι η σημαντικότερη ετήσια έκδοση της ΕΕ σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου αυτού. Η αγωγή του πολίτη αποτελεί το κύριο θέμα της φετινής έκθεσης, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης στην προώθηση της συμμετοχής, της ένταξης και της κατανόησης των δικαιωμάτων των πολιτών. Χρησιμοποιώντας μια σειρά παραδειγμάτων, η Έκθεση διαπιστώνει ότι τα κράτη μέλη εργάζονται για να εξασφαλίσουν ότι οι νέοι μαθαίνουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δημοκρατίες μας και τα θεσμικά όργανά μας και τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πιο πρόσφατη έκδοση της Έκθεσης καταδεικνύει επίσης ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων της ΕΕ, τους οποίους η ίδια έχει θέσει για το 2020 — η επίτευξη ορισμένων από τους οποίους έχει ήδη πραγματοποιηθεί ή είναι πολύ κοντά στο να πραγματοποιηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6132_el.pdf

 

 

DiscoverEU: Ακόμα 12.000 δωρεάν εισιτήρια προσφέρονται σε νέους και νέες 18 ετών για να ανακαλύψουν την Ευρώπη

17 Οκτωβρίου 2018

Μετά την επιτυχία του πρώτου γύρου του DiscoverEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει δεύτερο διαγωνισμό για δωρεάν εισιτήρια στις 29 Νοεμβρίου 2018.

Όλοι οι δεκαοκτάχρονοι στην ΕΕ θα έχουν τότε προθεσμία μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2018 για να ζητήσουν ένα δωρεάν εισιτήριο που θα τους δώσει την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην Ευρώπη, από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019. Ο πρώτος γύρος του DiscoverEU συγκέντρωσε χιλιάδες νέους ανθρώπους, δημιουργώντας μια πραγματική κοινότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συμμετέχοντες που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους συνδέθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχημάτισαν ομάδες που ταξίδεψαν από πόλη σε πόλη ή φιλοξένησαν ο ένας τον άλλο.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6109_el.pdf

 

 

Κλιματική αλλαγή: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ομάδα «Breakthrough Energy» υπό τον Μπιλ Γκέιτς εγκαινιάζουν επενδυτικό ταμείο ύψους 100 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια

 17 Οκτωβρίου 2018

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ομάδα «Breakthrough Energy» υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας για τη δημιουργία του «Breakthrough Energy Europe (BEE)» («Ευρώπη της Ρηξικέλευθης Ενέργειας») - ενός κοινού επενδυτικού ταμείου που σκοπό θα έχει να βοηθά καινοτόμες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτύσσουν και να φέρνουν στην αγορά καινοτόμες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Με την πρωτοβουλία αυτή η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση προκειμένου να συνεχίσει να πρωτοστατεί στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, να υλοποιήσει τη συμφωνία του Παρισιού και να προωθήσει την ενεργειακή απόδοση – στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στις κεφαλαιαγορές και τους επενδυτές ότι η παγκόσμια μετάβαση προς μια σύγχρονη και καθαρή οικονομία είναι πλέον γεγονός.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6125_el.pdf

 

 

Ψηφιακή ενιαία αγορά: ένα ευρετήριο ευρωπαϊκών ταινιών που διευκολύνει την ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτές

18 Οκτωβρίου 2018

Με την ευκαιρία της διεθνούς αγοράς κλασικών ταινιών της Λυών, η κα Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος αρμόδια για θέματα ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, θα παρουσιάσει σήμερα το πρωτότυπο ενός ευρετηρίου ευρωπαϊκών ταινιών, μια εμβληματική δράση της στρατηγικής Digital4Culture που εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.

Το νέο ευρετήριο, που δρομολογήθηκε με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του Οπτικοακουστικού Τομέα, θα επιτρέψει στους επαγγελματίες, στις δημόσιες αρχές και στους πολίτες την πρόσβαση σε πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές ταινίες και τη διαδικτυακή διαθεσιμότητά τους στις υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία (VOD) σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6134_el.pdf

 

 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2019: υλοποίηση των υποσχέσεων και προετοιμασία για το μέλλον

23 Οκτωβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα το πρόγραμμα εργασίας της για το 2019, στο οποίο καθορίζει τρεις κύριες προτεραιότητες για το επόμενο έτος: ταχεία επίτευξη συμφωνίας επί των νομοθετικών προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί για την υλοποίηση των δέκα πολιτικών της προτεραιοτήτων· έγκριση περιορισμένου αριθμού νέων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση εκκρεμών προκλήσεων και παρουσίαση διαφόρων πρωτοβουλιών ενόψει της προοπτικής μιας Ένωσης 27 κρατών μελών, ώστε να ενισχυθούν τα θεμέλια για μια ισχυρή, ενωμένη και κυρίαρχη Ευρώπη.

Ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Επτά μήνες από σήμερα, η Ευρώπη θα έχει το σημαντικότερο ραντεβού της με τους ψηφοφόρους μιας ολόκληρης γενιάς, στις ευρωπαϊκές εκλογές. Ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή την τελευταία τετραετία. Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για προτάσεις, ενδιαφέρονται για νόμους που ισχύουν και τους παρέχουν δικαιώματα. Δεν θα μπορούσαμε να στείλουμε καλύτερο μήνυμα στους ψηφοφόρους που θα πάνε στις κάλπες το επόμενο έτος από το να τους δείξουμε ότι η Ένωση παράγει απτά, συγκεκριμένα αποτελέσματα γι' αυτούς.»

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6147_el.pdf

 

 

Erasmus+: προϋπολογισμός ύψους 3 δισ. ευρώ αναμένεται να επενδυθεί στους νέους της Ευρώπης και να συμβάλει στη δημιουργία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων το 2019

24 Οκτωβρίου 2018

Τα κονδύλια που θα διατεθούν για το πρόγραμμα Erasmus+ το 2019 αναμένεται να αυξηθούν κατά 300 εκατ. ευρώ ή 10 % σε σύγκριση με εκείνα του 2018.

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2019 για το πρόγραμμα Erasmus+. Από τον αναμενόμενο προϋπολογισμό ύψους 3 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος, ποσό ύψους 30 εκατ. ευρώ έχει διατεθεί για ειδικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Πρόκειται για νέα πρωτοβουλία που εγκρίθηκε από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ τον περασμένο Νοέμβριο και αποτελεί μέρος του πλάνου καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6170_el.pdf

 

 

Πρόγραμμα LIFE: Τα κράτη μέλη πρόκειται να επωφεληθούν από επενδύσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ στο περιβάλλον, τη φύση και τη δράση για το κλίμα

25 Οκτωβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους 243 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE που στηρίζουν τη φύση, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στη μετάβαση της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) θα κινητοποιήσει επιπλέον επενδύσεις, που θα οδηγήσουν στη διάθεση συνολικά 430,7 εκατ. ευρώ σε 142 νέα έργα. Το LIFE, με τη χρηματοδότηση πλήθους διακρατικών έργων, θα έχει αντίκτυπο σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Ο επίτροπος για το περιβάλλον, τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία κ. Καρμένου Βέλα δήλωσε: «Το πρόγραμμα LIFE εξακολουθεί να επενδύει σε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας, το περιβάλλον μας και τη φύση. Βοηθά πολλούς ταλαντούχους Ευρωπαίους να βρουν λύσεις σε ορισμένες από τις σημαντικότερες σημερινές περιβαλλοντικές ανησυχίες —την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη λειψυδρία, τα πλαστικά απόβλητα, τη βιοποικιλότητα και την απώλεια πόρων. Και συνεχίζει να εξασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση των πόρων.».

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6162_el.pdf

 

 

Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο εργαλείο για την υποστήριξη της ψηφιακής διδασκαλίας και της μάθησης στα σχολεία

25 Οκτωβρίου 2018

Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο εργαλείο για την υποστήριξη της ψηφιακής διδασκαλίας και της μάθησης στα σχολεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα νέο εργαλείο, το οποίο θα βοηθήσει όλα τα σχολεία στην ΕΕ, καθώς και στη Ρωσία, τη Γεωργία και τη Σερβία να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Στην ΕΕ, το εργαλείο SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – Αυτοαξιολόγηση για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών) θα τεθεί στη διάθεση —σε εθελοντική βάση— 76,7 εκατομμυρίων μαθητών και εκπαιδευτικών από 250.000 σχολεία. Το SELFIE λανσάρεται σε 24 γλώσσες της ΕΕ, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλες γλωσσικές εκδοχές. Κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο (ανώτερες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση) μπορεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα SELFIE και να διενεργήσει την αυτοαξιολόγησή του.Στόχος της Επιτροπής είναι η συμμετοχή 1 εκατομμυρίου μαθητών, εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων έως τα τέλη του 2019.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6178_el.pdf

 

 

Ανταγωνισμός/Γεωργία: η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον γεωργικό τομέα

26 Οκτωβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη έκθεση για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον γεωργικό τομέα. Η έκθεση δείχνει ότι οι εργασίες των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού μπορούν να βοηθήσουν τους γεωργούς να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους κατά την πώληση των προϊόντων τους σε μεγάλους αγοραστές και συνεταιρισμούς.

Η επίτροπος Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Αυτή η έκθεση παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες για το πολύτιμο έργο των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού στον γεωργικό τομέα, ιδίως για την προστασία των γεωργών από αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές και τη διασφάλιση μιας πλήρως ανοικτής εσωτερικής αγοράς, στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να επωφελούνται οι γεωργοί και οι καταναλωτές. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού». Ο επίτροπος Φιλ Χόγκαν, αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, δήλωσε: «Η ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, σε ένα πλαίσιο πολιτικής που προσανατολίζεται στην αγορά, είναι εξαιρετικά σημαντική. «Σε αυτήν την έκθεση επισημαίνεται ότι η γεωργική νομοθεσία και η νομοθεσία περί ανταγωνισμού συμβαδίζουν για την επίτευξη δικαιότερων και ευνοϊκότερων αποτελεσμάτων τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές. Ας μην ξεχνάμε ότι οι γεωργοί κατέχουν ιδιαίτερη θέση όσον αφορά τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών μπορούν να βοηθήσουν τους γεωργούς να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων».

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6182_el.pdf

 

 

Η Αθήνα είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας για το 2018

6 Νοεμβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει στην Αθήνα τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας για το 2018, ο οποίος συνοδεύεται από βραβείο 1 εκατ. ευρώ.

Η Αθήνα (Ελλάδα) είναι η φετινή νικήτρια του βραβείου για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων 2020». Οι επιλαχούσες πόλεις - Ώρχους (Δανία), Αμβούργο (Γερμανία), Λέβεν (Βέλγιο), Τουλούζη (Γαλλία) και Ούμεο (Σουηδία) - έλαβαν από 100.000 ευρώ η καθεμία. Τα χρήματα του βραβείου θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση των τοπικών δραστηριοτήτων καινοτομίας και της συνεργασίας με άλλες πόλεις.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6286_el.pdf

 

 

Βασικά προϊόντα και υπηρεσίες καθίστανται προσβάσιμα σε ολόκληρη την ΕΕ: Δήλωση της επιτρόπου κ. Τίσεν μετά την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

8 Νοεμβρίου 2018

Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία επί της πρότασης της Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, η οποία θα καταστήσει πολλά προϊόντα και υπηρεσίες καθημερινής χρήσης προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία. Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, επικρότησε τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:

 Περισσότερες πληροφορίες :

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6323_el.pdf

 

 

Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2018: σταθερή αλλά λιγότερο δυναμική ανάπτυξη εν μέσω μεγάλης αβεβαιότητας

 8 Νοεμβρίου 2018

Η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να σημειώσει πτώση από 2,4% το 2017, το υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας, σε 2,1%, το 2018, και στη συνέχεια σε 1,9% το 2019 και 1,7% το 2020. Η ίδια τάση αναμένεται για την ΕΕ των 27, με προβλεπόμενη ανάπτυξη 2,2% το 2018, 2,0% το 2019 και 1,9% το 2020.

Η περυσινή εξαιρετικά ευνοϊκή παγκόσμια κατάσταση συνέβαλε στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και των επενδύσεων στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ. Παρά το πιο αβέβαιο περιβάλλον, σε όλα τα κράτη μέλη προβλέπεται να διατηρηθεί η ανάπτυξη, αλλά με βραδύτερο ρυθμό, χάρη στην ισχύ της εγχώριας κατανάλωσης και των επενδύσεων. Η Ευρώπη αναμένεται να διατηρήσει ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης ανώτερο του δυνητικού και να συνεχίσει τη σημαντική δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας, εκτός εάν υπάρξουν σοβαρές αναταράξεις. Ωστόσο, το βασικό αυτό σενάριο υπόκειται σε όλο και περισσότερους αλληλένδετους κινδύνους δυσμενέστερων εξελίξεων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6254_el.pdf

 

 

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει κρατική ενίσχυση για τον διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

8 Νοεμβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι τα βουλγαρικά και ελληνικά σχέδια στήριξης της κατασκευής και της λειτουργίας του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Το έργο θα συμβάλει στην ασφάλεια και στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Η επίτροπος Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Ο νέος διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία θα αυξήσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, προς όφελος των πολιτών της περιοχής. Έχουμε εγκρίνει τα μέτρα στήριξης που πρόκειται να χορηγηθούν από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα επειδή περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για την πραγματοποίηση του έργου και επομένως είναι σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.»

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6342_el.pdf

 

 

Αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων: Τα αποθέματα αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη μειώνονται κατά το ήμισυ

 9 Νοεμβρίου 2018

Το ήμισυ του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που αγοράστηκε στο πλαίσιο του δημόσιου αποθέματος από το 2015 (190 000 από 380 000 τόνους) έχει διατεθεί εκ νέου στην αγορά, χωρίς να διακυβεύεται η λειτουργία της ούτε η ανάκαμψη του συγκεκριμένου τομέα. Η τελευταία πώληση των 30 000 τόνων με διαγωνισμό πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου.

Η τελευταία έκθεση της ΕΕ επί των τιμών για την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων που δημοσίευσε το Παρατηρητήριο της Αγοράς Γάλακτος αυτή την εβδομάδα παρουσιάζει βελτιώσεις στις τιμές, τόσο του γάλακτος όσο και του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, γεγονός που αντικατοπτρίζει την προσεκτική διαχείριση των αποθεμάτων από την Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6361_el.pdf

 

 

Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: Δήλωση του προέδρου κ. Γιούνκερ, του αντιπροέδρου κ. Ντομπρόβσκις και της επιτρόπου κ. Τίσεν έναν χρόνο μετά τη διακήρυξή του

13 Νοεμβρίου 2018

Πριν από σχεδόν έναν χρόνο, στις 17 Νοεμβρίου 2017, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακήρυξαν επίσημα τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων κατά την κοινωνική διάσκεψη κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου να υλοποιήσει τα 20 δικαιώματα και αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση της πρώτης επετείου του Πυλώνα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο αντιπρόεδρος αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, και η επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και κινητικότητας εργατικού δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, δήλωσαν τα εξής:

Περισσότερες πληροφορίες :http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6390_el.pdf

 

 

Κοινή δήλωση του αντιπροέδρου Άνσιπ και της επιτρόπου Γκάμπριελ με την οποία χαιρετίζουν την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους νέους κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες

14 Νοεμβρίου 2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της θέσπισης ενός Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και της ίδρυσης ενός Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, όπως είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2016, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκάμπριελ, χαιρέτισαν το αποτέλεσμα σε κοινή δήλωση:

Περισσότερες πληροφορίες :

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6419_el.pdf

 

 

191 εκατ. ευρώ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό

14 Νοεμβρίου 2018

Τα προγράμματα του 2019 για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ θα επικεντρωθούν κυρίως στις αγορές εκτός της ΕΕ με το υψηλότερο δυναμικό ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 14 Νοεμβρίου το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2019, το οποίο προβλέπει τη διάθεση 191,6 εκατ. ευρώ για προγράμματα που έχουν επιλεγεί για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ - αύξηση κατά 12,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2018. 89 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν για εκστρατείες στις χώρες με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως ο Καναδάς, η Κίνα, η Κολομβία, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέρος των χρημάτων θα διατεθεί για την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων, όπως οι επιτραπέζιες ελιές.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6404_el.pdf

 

 

Το σχέδιο Γιούνκερ εν δράσει: για την ανάκαμψη των επενδύσεων στην Ευρώπη

22 Νοεμβρίου 2018

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα, η Επιτροπή αποκαλύπτει πώς το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη –το σχέδιο Γιούνκερ- έχει συμβάλει στην επιστροφή των επενδύσεων σε βιώσιμο επίπεδο στην Ευρώπη, τέσσερα χρόνια μετά τη δρομολόγησή του.

Το επενδυτικό σχέδιο υπερέβη τον αρχικό στόχο και τις αρχικές προσδοκίες του και έχει πλέον προσελκύσει επενδύσεις αξίας 360 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα δύο τρίτα προέρχονται από ιδιωτικούς πόρους. Χάρη στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), 850 000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι πλέον σε θέση να επωφεληθούν της βελτιωμένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ΕΤΣΕ έχει ήδη υποστηρίξει περισσότερες από 750 000 θέσεις εργασίας, ενώ 1,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν έως το 2020, με θετικό αντίκτυπο σε εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6484_el.pdf

 

 

Η Ενιαία Αγορά: το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ευρώπης σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο

 22 Νοεμβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια νέα αξιολόγηση της κατάστασης της Ειναίας Αγοράς και καλεί τα κράτη μέλη να ανανεώσουν την πολιτική τους δέσμευση στην Ενιαία Αγορά.

Εδώ και 25 χρόνια, χάρη στην Ενιαία Αγορά, η Ευρώπη είναι ένα από τα πιο ελκυστικά μέρη του κόσμου, τόσο για να ζει κανείς όσο και για να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι τέσσερις αδιαίρετες ελευθερίες της –η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου– έχουν συμβάλει στην ευημερία των πολιτών μας και έχουν ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές της στην ψηφιακή εποχή και να εξασφαλιστεί βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μας, η Ενιαία Αγορά πρέπει να λειτουργεί σωστά και να εξελίσσεται διαρκώς, παράλληλα με τις ραγδαίες μεταβολές στον σημερινό κόσμο. Η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης, όμως, χρειάζεται μεγαλύτερο πολιτικό σθένος και αφοσίωση σήμερα απ' ό,τι πριν από 25 χρόνια, ενώ απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις.

Περισσότερες πληροφορίες :http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_el.pdf

 

 

Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για αποτελεσματικότερη τυποποίηση στην Ενιαία Αγορά

 22 Νοεμβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου κατά την εκπόνηση εναρμονισμένων προτύπων, για την πλήρη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς.

Τα εν γένει προαιρετικά και καθοδηγούμενα από τη βιομηχανία πρότυπα —από το μέγεθος Α4 των χαρτιών έως την τεχνολογία 5G, μέσω των αερόσακων— μειώνουν το κόστος, προάγουν την καινοτομία, διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφόρων συσκευών και υπηρεσιών, και βοηθούν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις αγορές. Η ΕΕ διαθέτει εναρμονισμένα πρότυπα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως τα χημικά προϊόντα, τα προϊόντα δομικών κατασκευών, τα καλλυντικά, η ασφάλεια των παιχνιδιών, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και οι συσκευασίες. Με τις δράσεις που παρουσιάζονται σήμερα, η Επιτροπή ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ενδιαφερόμενων φορέων και αναλαμβάνει δράση για να διασφαλίσει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, στις νεοεμφανιζόμενες οικονομικές τάσεις και τα νεοεμφανιζόμενα μοντέλα ανάπτυξης, προωθώντας συγχρόνως τη συνέργεια με τα διεθνή και τα παγκόσμια πρότυπα.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_el.pdf

 

 

Έκθεση της Επιτροπής για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ

22 Νοεμβρίου 2018

Σύμφωνα με την έκθεση, σημαντικοί τομείς τροφίμων και ζωοτροφών παρουσιάζουν δυνατότητες για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ, λόγω της ζήτησης από τους καταναλωτές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την έκθεσή της για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση επανεξετάζει την κατάσταση όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση φυτικών πρωτεϊνών (όπως σπόρων ελαιοκράμβης, λιναρόσπορου, φακής) στην ΕΕ και διερευνά τρόπους για την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής τους με οικονομικό και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6495_el.pdf

 

 

Σταματήστε τη βία κατά των γυναικών: Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου σχετικά με τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

23 Νοεμβρίου 2018

«Υπό το πρίσμα της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Η βία κατά τον γυναικών αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ωστόσο εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Η αντίληψη ότι η παρενόχληση ή η βία προς τις γυναίκες είναι κανονική και αποδεκτή είναι λανθασμένη και πρέπει να αλλάξει. Έχουμε όλοι την ευθύνη να πούμε «όχι», να απορρίψουμε ανοιχτά τις πράξεις βίας ή παρενόχλησης και να σταθούμε δίπλα στα θύματα.

Η βία κατά των γυναικών εμφανίζεται παντού: στο σπίτι, στην εργασία, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, στον δρόμο, στα δημόσια μέσα μεταφοράς και το διαδίκτυο. Μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε γυναίκα, και κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει τη γενικότερη ευημερία της και να την αποτρέψει από το να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία. Σχεδόν οι μισές γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υποστεί λεκτική, σωματική ή διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 80 % των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ είναι γυναίκες.

Περισσότερες πληροφορίες :http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6501_el.pdf

 

 

Μελέτη: To εμπόριο στηρίζει πάνω από 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ

27 Νοεμβρίου 2018

Σε δύο νέες μελέτες που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζεται η αυξανόμενη σημασία των ενωσιακών εξαγωγών για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρώπη και αλλού. Οι ενωσιακές εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο είναι πιο σημαντικές παρά ποτέ, καθώς στηρίζουν 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη, κατά δύο τρίτα περισσότερες απ' ό,τι το 2000. 14 εκατομμύρια από τις θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από γυναίκες. Επιπλέον, οι ενωσιακές εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο δημιουργούν 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ.

Από την έναρξη της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής το 2014, ο αριθμός θέσεων εργασίας που στηρίζονται από τις εξαγωγές έχει αυξηθεί κατά 3,5 εκατομμύρια. Οι θέσεις αυτές αμείβονται κατά μέσο όρο κατά 12 % περισσότερο απ' ό,τι οι θέσεις στην υπόλοιπη οικονομία.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6531_el.pdf

 

 

Η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση και ζητά ταχύτερη πρόοδο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών ενόψει των συνεδριάσεων των ηγετών της ΕΕ

28 Νοεμβρίου 2018

Σήμερα, η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των τελευταίων εξελίξεων όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και την επιτευχθείσα πρόοδο προς ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο και σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα στην ΕΕ.

Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία έτη και η μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, όπως τονίστηκε από την Επιτροπή σε δύο ανακοινώσεις που εξέδωσε ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου και της συνόδου κορυφής για το ευρώ, όπου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης. Παράλληλα, οι προσπάθειες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ολοκλήρωση πρέπει να συνεχιστούν, και είναι πλέον καιρός να συμφωνήσουν οι συννομοθέτες σε όλα τα βασικά εκκρεμή ζητήματα.

Περισσότερες πληροφορίες :http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6548_el.pdf

 

 

Discover EU: 12.000 ταξιδιωτικές κάρτες προσφέρονται σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών για να ανακαλύψουν την Ευρώπη το 2019

29 Νοεμβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει δεύτερο διαγωνισμό για το DiscoverEU. Από σήμερα στις 12:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) μέχρι την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου στις 12:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) οι νέοι και νέες 18 ετών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν ταξιδιωτική κάρτα ώστε να ανακαλύψουν την Ευρώπη το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο διαγωνισμός αυτός ακολουθεί τον επιτυχημένο πρώτο γύρο αιτήσεων, ο οποίος έδωσε σε 15.000 νέους και νέες τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2018. Πολλοί από αυτούς συμμετείχαν στις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6530_el.pdf

 

 

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 2018: Δήλωση της επιτρόπου κΤίσεν

30 Νοεμβρίου 2018

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία που διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου, η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού κ. Μαριάν Τίσεν, δήλωσε:

«Πέρυσι, δήλωσα ότι επιθυμία μου ήταν να γίνει το 2018 έτος υλοποίησης της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα. Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση που η επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία, η οποία πρόκειται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Η συμφωνία θα βελτιώσει τη ζωή περισσότερων από 80 εκατομμύρια Ευρωπαίων με αναπηρία. Σύντομα, θα έχουν στη διάθεσή τους πιο προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, ηλεκτρονικά βιβλία και ηλεκτρονικό εμπόριο. Το γεγονός αυτό θα καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, αποτελεί δε απτό αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία 2010-2020, η οποία αποσκοπεί να δημιουργήσει μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Περισσότερες πληροφορίες :http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6603_el.pdf

 

 

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: Nέοι κανόνες της ΕΕ επιτρέπουν στους Ευρωπαίους να πραγματοποιούν τις αγορές τους ηλεκτρονικά χωρίς σύνορα

30 Νοεμβρίου 2018

Στις 3 Δεκεμβρίου 2018 τίθεται σε ισχύ ο νέος κανονισμός που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2016, προκειμένου να τεθεί τέλος στον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό στο διαδίκτυο. Οι Ευρωπαίοι δεν θα χρειάζεται να ανησυχούν μήπως τους αποκλείσει ή τους εκτρέψει κάποιος ιστότοπος, απλώς και μόνο επειδή οι ίδιοι ή η πιστωτική τους κάρτα προέρχονται από άλλη χώρα. Όπου κι αν βρίσκονται στην ΕΕ, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες :http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6626_el.pdf

europe

Η Ευρώπη σου